115

Status på salg og igangsetting av nye boliger – august 2022

I august ble det solgt 25 % færre nye boliger enn i samme måned i fjor, og igangsettingen var 7 % lavere.

Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

15. september 2022
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220915102252118.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220915102252118.jpg?maxwidth=900
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt totalt 22 783 nye boliger i Norge, som er 21 % under forrige tolvmånedersperiode – 5 414 eneboliger (-27 %), 4 071 småhus (-39 %) og 13 299 leiligheter (-9 %).

Hittil i år har det blitt solgt 13 362 boenheter, som er 20 % under samme periode i fjor – 3 252 eneboliger (-27 %), 2 462 småhus (-34 %) og 7 648 leiligheter (-11 %).

I juli lå salget av nye boliger 36 % under juli i fjor, og i august lå salget 25 % under august i fjor.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet er i gang) totalt 24 707 nye boliger, som er 5 % under forrige tolvmånedersperiode – 6 179 eneboliger (-4 %), 4 504 småhus (-26 %) og 14 024 leiligheter (+3 %).

732
TrueFalsec-13

Hittil i år har det blitt igangsatt totalt 12 925 nye boliger, som er 5 % under samme periode i fjor – 3 205 eneboliger (-13 %), 2 419 småhus (-22 %) og 7 301 leiligheter (+7 %).

181
false
TrueFalsec-13
0

I juli lå igangsettingen av nye boliger 52 % under juli i fjor, og i august lå igangsettingen 7 % under august i fjor.

Fritidsboliger

Tolvmånedersendringen på salg av fritidsboliger er nå på -50 %, mens igangsetting (byggearbeidet er i gang) av fritidsboliger er på +11 %.


Hittil i år viser salget av nye fritidsboliger en nedgang på 55 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen ligger 3 % under fjoråret.


Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

577
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også