115

Hva skjer i oppussingsmarkedet om dagen?

Lavere renter og sterk boligprisvekst har de to siste årene gitt mange nordmenn mulighet til å bruke en større del av lønningsposen til oppussing, men nå kan det være slutt.

Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

2. september 2022
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

1. september 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220901083948061.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220901083948228.png?maxwidth=900
0

Noen har kanskje realisert en gammel drøm om et nytt kjøkken eller bad, mens andre har gjennomført mindre kosmetiske oppgraderinger. Uansett hva, har nordmenn aldri brukt så mye penger på oppussing som toppårene 2020 og 2021. 

Men da er da og nå er nå, og vi ser en verden som er preget av politisk uro, krig i Ukraina med påfølgende energikrise og kraftig prisoppgang, noe som gjør at mange er urolige for hva fremtiden vil bringe. Et rimelig spørsmål å stille er da i hvilken grad dette vil påvirke aktiviteten i oppussingsmarkedet? 

I Prognosesenterets siste Byggmonitor-undersøkelse, som kartlegger oppussingsmarkedet i Norge, er tendensen så langt at aktiviteten for oppussingsarbeider på egen bolig er lavere enn tidligere og at vi nærmer oss samme nivåer som før pandemien. Når det gjelder hvilken type arbeider som husholdningene utfører finner vi imidlertid store forskjeller.

De ulike arbeidene

Maling utgjør fortsatt den største delen av innvendige arbeider som utføres, men vi ser nå en tendens til nedgang sammenlignet med 2020 og 2021. Å male er en type arbeid man i stor grad gjør selv, enten helt selv eller med hjelp fra venner/familie. Kjøkken og stue tilhører de rommene som flest maler, men det er vanlig å male flere rom om gangen når man først holder på.

Når det gjelder innvendige arbeider som utføres av elektriker og rørlegger, ser vi en tendens til økning når vi sammenligner med 2020 og 2021. Dette henger også godt sammen med den foreløpige økningen vi ser på andelen av husholdningene som har kjøpt nye sanitærprodukter, ny varmtvannsbereder og nye armaturer.

Det er fortsatt stue og entré/gang som flest pusser opp. Vi kan imidlertid spore en liten nedgang i årets første måling når det gjelder andelen husholdninger som har pusset opp stuen sammenlignet med målingene i 2020 og 2021.

Når det gjelder arbeider som utføres utvendig eller rundt boligen ser vi en foreløpig økning for utvendige malerarbeider. Andelen som har bygget ny terrasse ser etter rekordåret 2021 ut til å gå litt ned og ligger etter årets første måling på nivå med 2019.

Planer for fremtiden

Vi ser at andelen som planlegger å gjennomføre oppussing av boligen det kommende året ligger på samme nivå som i målingen på samme tidspunkt i fjor. Totalt sett svarer nærmere 1 av 4 husholdninger at de planlegger å pusse opp innvendig, mens 13 % svarer at de har planer om å pusse opp utvendig i det kommende året. Litt over halvparten har ikke planer om oppussing, mens nesten 2 av 10 er usikre.

Blant planlagte utvendige arbeider ser det ut til at det vil bli utført færre utvendige malerarbeider fremover, mens det er en økning i andelen som planlegger å isolere og legge ny vindtetting.

Stuen er det rommet som størst andel av husholdningene planlegger å pusse opp fremover. Stuen er et av de rommene som ofte pusses opp fordi man ønsker å ha det finere og ikke på grunn av nødvendig vedlikehold. Når mindre penger kan legges på oppussing, er det muligens slike kosmetiske endringer som må prioriteres bort. Det blir derfor interessant å følge med på om disse planene blir til virkelighet fremover.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer om Byggmonitor.

3241
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også