115

Status på salg og igangsetting av nye boliger

Etter årets første halvår ligger det totale salget av nye boliger 19 % under samme periode i fjor, mens igangsettingen ligger likt.

Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

10. august 2022
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220810122408718.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220810122408718.jpg?maxwidth=900
Oslo
Oslo
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt totalt 23 618 nye boliger i Norge, som er 20 % under forrige ikke-overlappende tolvmånedersperiode – 5 645 eneboliger (25 % under forrige tolvmånedersperiode), 4 208 småhus (39 % under forrige tolvmånedersperiode) og 13 765 leiligheter (9 % under forrige tolvmånedersperiode).

Etter årets første halvår ligger salget av nye boliger totalt sett 19 % under samme periode i fjor – eneboliger -26 %, småhus -36 % og leiligheter -7 %.

I juni lå salget av nye boliger 38 % under samme måned i fjor, og i andre kvartal lå salget 29 % under samme kvartal i 2021.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet er i gang) totalt 25 392 nye boliger, som er 1 % under forrige ikke-overlappende tolvmånedersperiode. Det ble igangsatt 6 246 eneboliger (1 % under forrige tolvmånedersperiode), 4 685 småhus (22 % under forrige tolvmånedersperiode) og 14 461 leiligheter (9 % over forrige tolvmånedersperiode).

985
TrueFalsec-13

Etter årets første halvår ligger igangsettingen av nye boliger totalt sett likt med fjoråret. Eneboliger og småhus ligger hittil i år henholdsvis 14 % og 20 % under fjoråret, mens leiligheter ligger 17 % over fjoråret.

221
false
TrueFalsec-13
0

I juni lå igangsettingen av nye boliger 31 % under juni i fjor, og i andre kvartal lå igangsettingen 3 % under samme kvartal i 2021.

Fritidsboliger

Tolvmånedersendringen på salg av fritidsboliger er nå på -48 %, mens igangsetting (byggearbeidet er i gang) av fritidsboliger er på +14 %.

Etter årets første halvår viser salget av nye fritidsboliger en nedgang på hele 57 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen ligger 2 % under fjoråret.


Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

619
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også