115
SWITCH SECTION

Hyttemarkedet – årets første halvdel

Tilbake til normalen?

Av Carl Christian Mathiesen, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

1. juli 2022
Av Carl Christian Mathiesen

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

1. juli 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220701100811238.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220701100811363.png?maxwidth=900
0

I løpet av første halvår er det tinglyst totalt 5049 fritidsboliger, som er 29 % færre enn ved samme periode i fjor - som var rekordår. Antall omsetninger er tilbake til normalen, men prisene er fortsatt rekordhøye.

Fjellhytter

Fjellhyttemarkedet (800+ moh) har hatt den sterkeste nedgangen fra fjoråret, med 36 % færre omsetninger. For nøyaktig ett år siden, var det en oppgang med 35 % fra 2020, så vi ser diametrale forskjeller.

Det har imidlertid vært en relativ grei vekst i kvadratmeterprisen, med 4 %.

Sjøhytter

Sjøhyttemarkedet har også opplevd en betydelig omsetningsnedgang, med 31 %. Vi registrerer en vekst i kvadratmeterprisen (bruksareal) på 13 % for sjøhytter sammenlignet mot samme periode i fjor – 21 % høyere enn for hele 2020.

Innenlandshytter

Innenlandshyttene har den minste omsetningsnedgangen, med 25 %. Vi registrerer en vekst i kvadratmeterprisen (bruksareal) på 14 % for innenlandshytter sammenlignet mot samme periode i fjor – 30 % høyere enn for hele 2020.

Avhendingsloven truer

Den nye avhendingsloven kan også ha gjort flere hytteselgere usikre, da det stilles flere krav til dokumentasjon av oppgraderinger av byggene. Dette kan ha bidratt til at flere utsetter salget - eller i verste fall ikke ønsker å selge. Vi vet også at det tar lengre tid å taksere nå enn i fjor, og at mange som ikke fikk solgt i fjor må retaksere iht. gjeldende regelverk.

Få igangsettingstillatelser

Det er registrert 42 % færre igangsettingstillatelser for fritidsboliger mot samme periode i fjor (både tradisjonelle hytter og fritidsleiligheter). I fritidsleilighet-segmentet er nedgangen på 71 %. Det var rekordmange registrerte igangsettingstillatelser i fjor, men det er tydelig at spesielt høyere utlånsrenter og høye trevarepriser påvirker potensielle hyttebyggere negativt.

Sterkt investeringsobjekt

Som vi nylig har skrevet, taper færre hytteselgere penger når de selger hytte: Det er mange som spekulerer og tjener gode penger i boligmarkedet. Hyttemarkedet derimot, er mer kjent for avkastning i form av familiehygge, fritidssysler og økt livskvalitet - ikke nødvendigvis økonomisk avkastning. Tilbake i 2015 var det 44 % som tapte penger da de solgte hytta, nå er det kun 22 %.

Vi har også sett nærmere på de hyttene som ble kjøpt under pandemien, som nå er solgt. Her fant vi at 7 av 10 solgte med gevinst.

Tilbake til normalen?

Både 2020 og 2021 ble rekordår. Vi kan allerede nå konstatere at vi ikke får ny omsetningsrekord i hyttemarkedet i 2022, men vi tror prisene vil nå nye høyder – også i år. Hovedårsaken til den sterke prisveksten i år, fra et allerede sterkt 2021, er et lavt tilbud i markedet.

Vi omtaler ofte 2019 som et normalår før pandemi, høye strømpriser og generell høy prisvekst preget hverdagen vår. Hittil i år er det tinglyst kun 2 % flere fritidsboliger enn i samme periode i 2019, men prisene er betydelig høyere. Det betyr blant annet at etterspørselen fortsatt er høyere enn tilbudet, til tross for at verden er åpnet for reiseglade nordmenn. Vi tror at behovene til mange nordmenn har endret seg, som et resultat av en mer fleksibel arbeidshverdag: Flere ser at det er mulig å gjøre en minst like god jobb på hjemmekontoret – og aller helst på hytta.

Vi vet at bankenes utlånsrenter påvirker fritidsboligmarkedet negativt, men i noe mindre grad enn i helårsboligmarkedet. Den økonomiske kapitalen er betydelig høyere blant fritidsboligkjøpere enn helårsboligkjøpere, som gjør at høyere renter ikke skremmer i like stor grad.

Samtidig er det et betydelig lavere tilbud enn i fjor. Det er færre hytteannonser og dette bidrar til å holde prisnivået oppe. Den norske kronen har også styrket seg noe det siste året, som gjør at det er noe mer attraktivt å kjøpe fritidsbolig i utlandet - skjønt prispresset er også høyt i utlandet.

Selv om kalenderåret er halvveis, utgjør andre halvår vanligvis 63 % av årets fritidsboligomsetninger. Det blir spennende å følge etterspørselen med flere reisende, høyere renter og hvordan den nye arbeidshverdagen vil prege hyttemarkedet. Med tanke på trenden det siste halve året, med hovedvekt på de siste tre månedene, tror vi at omsetningsnedgangen ved utgangen av 2022 vil ligge på rundt 30 %, men noe høyere enn normalåret 2019.

Vi holder dere oppdatert!

Alle verdier og grafer er hentet fra Prognosesenterets interaktive fritidsboligportal. Denne portalen viser både topplister over ulike mål og innsikt om over 400 lokalområder.


Hvis du ønsker en gjennomgang av portalen, kontakt ps@prognosesenteret.no

Statistikkperiode: 1. januar – 30. juni 2022

Kilder: Prognosesenteret, Matrikkelen, Grunnboka, Eierregisteret

Omsetningskriterier: (1) Tinglyst som fritidseiendomstransaksjon, (2) fritt salg, (3) bebygd eiendom, (4) kjøper og selger har ikke samme etternavn, (5) kun nye eiere registrert i tinglysningen og (6) at hele eiendommen er omsatt.
Omsetningene inkluderer både tradisjonelle hytter og fritidsleiligheter.

Prognosesenterets definisjon på en sjøhytte er en hytte som er:

lokalisert maksimalt 400 meter fra et hav ELLER

lokalisert maksimalt 400 meter fra en stor innenlands sjø på minimum 20 km² ELLER

lokalisert på en øy

Prognosesenterets definisjon på en fjellhytte er en hytte som er:

lokalisert minimum 800 meter over havet.

5548
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også