105
SWITCH SECTION

Færre taper penger i hyttemarkedet

Det er mange som spekulerer og tjener gode penger i boligmarkedet. Hyttemarkedet derimot, er mer kjent for avkastning i form av familiehygge, fritidssysler og økt livskvalitet - ikke nødvendigvis økonomisk avkastning. Vi har sett nærmere på hvordan den realiserte avkastningen fra fritidseiendom har utviklet seg.

Av Carl Christian Mathiesen

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

22. juni 2022
Av Carl Christian Mathiesen

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

21. juni 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220621131804317.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220621131804971.png?maxwidth=900
0

For bare noen få år siden opplevde 44 % av hytteselgerne at de gikk i tap. I dag utgjør "taperne" kun 19 %. Like før pandemien i 2020, var dette tallet på 29 %.

Andelen som har hatt mer enn 10 % i gjennomsnittlig årlig avkastning, var i 2015 på 16 %. Den er nå på 22 %.

De som har solgt hytta hittil i år (og tidligere har kjøpt hytta bebygd), har hatt en gjennomsnittlig avkastning på 107 % under hele eierperioden. Hvis vi legger til eierlengde, gir det en gjennomsnittlig årlig avkastning på 15 %. De som har solgt i år, har i gjennomsnitt sittet igjen med ca. 790 000 kr, før eventuell beskatning som pålegges de som selger hytta før det er gått fem år.

Som de fleste andre eiendomsstatistikker, er det også store geografiske forskjeller i disse statistikkene. Blant de store destinasjonene, kan vi nevne Oppdal, Trysil, og Geilo med spesielt høye avkastningsverdier de siste årene.

Hovedårsaken til disse sterke avkastningsverdiene, er at de som selger nå har fått med seg en svært sterk periode i oppgang siste 6-7 årene. Det blir interessant å se på de samme tallene om 5-6 år, når den gjennomsnittlige årlige prisveksten mest sannsynlig vil være lavere enn de foregående årene.


Fredag 1. juli publiserer vi et innlegg som oppsummerer første halvdel av hyttemarkedet 2022.

1466
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
0

I dette utvalget har vi inkludert både de eiendommene med og uten registrerte byggendringer i løpet av eierperioden (tilbygg, påbygg, etc.)

Avkastningen er differansen mellom beløpet man kjøpte og solgte for (kun i fritt salg og eiendommen skal være bebygd både når de kjøpte og solgte), hvor vi også har lagt til dokumentavgift ved kjøp + estimerte boligsalgsomkostninger (megleromkostninger). Oppussing- og vedlikeholdskostnader, kommunale avgifter, forsikringer og finanskostnader er ikke medregnet.

Merk at dette er kun de hyttene som har realisert avkastning, som ikke kan likestilles med generell prisvekst i markedet.

644
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også