115

Byggtrender

Byggearealstatistikk for mai 2022

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

21. juni 2022
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

20. juni 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220620143729652.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220620143729980.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 2 691 nye boliger i mai. Dette var 23 % høyere enn samme måned i 2021, og 13 % over snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år er det gitt tillatelser til 12 578 boliger, som er 2 % flere enn på samme tid i 2021. Siste 12 mnd. er det gitt tillatelser til 30 072 boliger, som er 2 % under foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode. Vi venter at den rullerende 12-mnd.-igangsettingen skal ned fremover blant annet på grunn av økte byggekostnader og økt usikkerhet.

Det ble registrert tillatelser til 154’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i mai, 6 % høyere enn samme måned i 2021. Hittil i år er det registrert 627’ kvm, som er 3 % mer enn i samme periode i 2021. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 11 % høyere sammenlignet med foregående tilsvarende periode.

Det ble registrert tillatelser til 263’ kvm nytt yrkesbyggareal i mai. Det er 10 % lavere enn i samme måned i 2021 og 14 % lavere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Hittil i år er det gitt tillatelser til 1,342 mill. kvm, 2 % under fjoråret på samme tid. Offentlige bygg, som er summen av helse- og sosialbygg, undervisningsbygg og «andre bygg», er hittil i år 46 % bak 2021 (målt i kvm), mens private næringsbygg (summen av alle de resterende yrkesbyggtypene) ligger 18 % foran. Siste 12 mnd. er det registrert 3,48 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en økning på 9 % fra foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1808
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også