115

Veksten i byggekostnadene avtar …

Men nivået er fremdeles høyt.

Av Nejra Macic, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

17. juni 2022
Av Nejra Macic

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

17. juni 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220617123329906.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220617123330266.png?maxwidth=900
0

SSBs byggekostnadsindeks for boliger steg med drøyt 1 % fra april til mai, men veksten sammenlignet med mai i fjor er 11 %. I løpet av disse 12 månedene har materialkostnadene steget med 23 %, mens arbeidskraftkostnaden har steget med 3 %. Tolvmånedersendringen i både materialkostnaden og byggekostnaden totalt har kommet litt ned siden toppen i november 2021. Vår prognose er at tolvmånedersendringen skal fortsette nedover fremover.

Indeksen for boliger totalt splittes på eneboliger av tre og boligblokker. Byggekostnaden for eneboliger av tre var 13 % høyere i mai 2022 enn samme måned i fjor, mens veksten var 8 % for boligblokker. Materialkostnadene for eneboliger av tre har steget med 25 % og med 19 % for boligblokker i denne perioden.

Nederste del av figuren viser resultater fra Norges Banks regionale nettverk. Kurvene viser utviklingen over tid i andelen bygg- og anleggsbedrifter som svarer at de har problemer med å møte vekst i etterspørselen (definert som 10 % vekst i etterspørselen) og andelen som svarer at de opplever mangel på arbeidskraft. 14. juni ble det publisert en ny rapport basert på intervjuer som er gjennomført i første halvdel av mai. Der ser vi at trenden siden april 2021 har fortsatt, det er stadig flere bygg- og anleggsbedrifter som melder om økende kapasitetsproblemer. Andelene er omtrent på nivå med januar 2013, men fremdeles lavere enn de var før finanskrisen.

Ifølge Norges Banks regionale nettverk har oljeleverandørene den høyeste kapasitetsutnyttingen av alle næringene nå, med bygg og anlegg og industrien på delt andreplass. Ser vi kun på knapphet på arbeidskraft, ser det ut til å være mest utfordrende for bygg- og anlegg av alle næringene. Bygg- og anleggsbedriftene forventer en årslønnsvekst på rett i underkant av 4 % i 2022.

SSBs materialkostnadsindeks inneholder fem ulike byggevarer, og utviklingen i mai viser videre vekst (dog sterkt avtagende vekst) for armerings- og konstruksjonsstål, mens de tre resterende materialtypene flater ut. Internasjonalt ser vi at stålprisene har kommet ned til nivået fra januar 2022, og hele krigseffekten er korrigert bort. Vi venter at stålprisene her hjemme vil følge etter, og at SSBs indeks vil snu til nedgang snart. Prognosesenteret lager detaljerte prognoser for blant annet materialkostnadene. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om dette.

For en uke siden kom det også ny mai-statistikk for konsumprisindeksen, som har hatt en vekst på 5,7 % siden mai 2021. Dette er den sterkeste prisveksten målt siden desember 1988. Veksten skyldes først og fremst økte priser på strøm og drivstoff. Samtidig reduserer strømstøtteordningen konsumprisveksten med nesten 2 prosentpoeng. Konsumprisindeksen justert for energivarer og avgiftsendringer, også kalt kjerneinflasjonen, har steget med 3,4 % fra mai 2021 til mai i år. 

Vi venter at det kommer en ny renteøkning 23. juni når Norges bank skal publisere sin rentebeslutning. Enten blir det dobbel renteheving på totalt 0,5 prosentpoeng, eller så fortsetter de den gradvise økningen og fordeler renteøkningen på 0,25 prosentpoeng i juni og tilsvarende i august. Renteøkningene vil dempe de delene av konsumprisveksten som skyldes økt etterspørsel. Men renteøkningene vil ha begrenset effekt på de delene av prisveksten som hovedsakelig skyldes tilbudssideforhold og produksjonsbegrensninger.

3704
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også