115

Status på salg og igangsetting av nye boliger – mai 2022

I mai var salget av nye boliger 20 % under salget i mai i fjor, mens igangsettingen lå hele 45 % over samme periode i fjor.

Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

15. juni 2022
Oslo
Oslo
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220614145618767.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220614145853607.jpg?maxwidth=900
Oslo
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt totalt 24 533 nye boliger i Norge, som er 17 % under forrige ikke-overlappende tolvmånedersperiode – 5 806 eneboliger (22 % under forrige tolvmånedersperiode), 4 463 småhus (36 % under forrige tolvmånedersperiode) og 14 263 leiligheter (6 % under forrige tolvmånedersperiode).

Hittil i år ligger salget 15 % under samme periode i fjor. Eneboliger og småhus ligger henholdsvis 26 % og 35 % under fjoråret, mens leiligheter ligger likt med fjoråret etter årets fem første måneder.

541
TrueFalsec-13

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet er i gang) totalt 26 183 nye boliger, som er 2 % over forrige ikke-overlappende tolvmånedersperiode. Det ble igangsatt 6 301 eneboliger (1 % over forrige tolvmånedersperiode), 4 866 småhus (22 % under forrige tolvmånedersperiode) og 15 016 leiligheter (15 % over forrige tolvmånedersperiode).

368
false
TrueFalsec-13
0

Hittil i år ligger igangsettingen av nye boliger 9 % over fjoråret. Eneboliger og småhus ligger 15 % under fjoråret, mens leiligheter hittil i år ligger 39 % over fjoråret.

Fritidsboliger

Tolvmånedersendringen på salg av fritidsboliger er nå på -40 %, mens tolvmånedersendringen på igangsetting (byggearbeidet er i gang) av fritidsboliger er på +18 %.

Hittil i år viser salget av nye fritidsboliger en nedgang på 55 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen ligger 1 % under fjoråret.


Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

678
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også