115

Nå er flere i arbeid enn før korona

De to–tre siste årene har arbeidsledigheten eksplodert, svingt og faktisk blitt bedre enn den har vært på lenge. I tillegg er det manko på arbeidskraft i mange næringer.

Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

20. mai 2022
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220520110538787.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220520111729089.jpg?maxwidth=900
100
0

Like før korona gikk arbeidsledigheten i riktig retning. Ifølge NAV var 68 050 personer arbeidsledige i januar 2020, og måneden etter var 2 634 flere mennesker i jobb. Men så kom mars, og nesten over natten var 235 218 uten arbeid på grunn av koronarestriksjonene, i tillegg til de 65 416 som allerede var uten i februar – totalt 300 634 arbeidsledige mennesker (10,6 % av arbeidsstyrken).

I de påfølgende månedene ble heldigvis tallet mindre, og i oktober 2020 var 99 412 arbeidsledige – 33 996 flere enn det var i februar.

Bedre enn før

I november 2020 kom det en ny runde med restriksjoner, og arbeidsledigheten økte igjen. En ny topp kom i januar 2021, hvor 123 969 personer ikke hadde jobb. Hver måned etter denne toppen kom flere i arbeid, og i november 2021 var det bare 59 341 arbeidsledige – 6 075 flere i jobb enn før korona.

I de påfølgende vintermånedene ble det litt verre igjen, med 61 036 arbeidsledige i desember 2021 og 74 143 i januar 2022. Men i månedene etter dette har folk kommet seg i arbeid, og ved utgangen av april 2022 var det 53 785 arbeidsledige – 11 631 færre arbeidsledige enn før korona.

Av disse 53 785 arbeidsledige er 21 977 damer og 31 808 menn. Vi må tilbake til 2008 for å se så lave tall.

Fylkene

Her ser du utviklingen i de forskjellige fylkene fra januar 2020 til april 2022:

Bygg og anlegg

Før korona, i februar 2020, var det totalt 8 326 arbeidsledige i bransjen, og på det verste, i mars 2020, var det 26 325.

I utgangen av april 2022 var det 5 929 arbeidsledige i bygg og anlegg, altså er 2 397 flere i arbeid enn før korona.


Stor mangel på arbeidskraft

18. mai 2022 meldte NAV at norske virksomheter mangler 70 000 ansatte, og at flere næringer rapporterer om alvorlige problemer med å få tak i arbeidskraft og kompetanse.

I bygg og anlegg anslår NAV at det har vært 11 500 personer i manko denne våren – spesielt tømrere og snekkere er etterspurt, men også betongarbeidere, rørleggere og VVS-montører.

Nesten 1 av 3 virksomheter innen bygg og anlegg har problemer med for få kvalifiserte søkere, og presset er størst i Buskerud, Asker, Bærum og Rogaland.

3015
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også