100

Hvor handler vi byggevarer?

Nesten halvparten av de som handler i fysiske butikker, handler produkter til innvendig oppussing i byggevarehus, mens nesten en fjerdedel handler i spesialforretninger.

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

28. april 2022
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

27. april 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220427133226958.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220427133227693.png?maxwidth=900
0

I Prognosesenterets ByggMonitor-undersøkelser overvåker vi trender og utviklingstrekk i det norske oppussingsmarkedet.


Ved siden av å følge markedsutviklingen for nesten 40 forskjellige produktområder som benyttes i oppussingsprosessen, overvåker vi også ulike sider ved selve kjøpsprosessen. Vi vil i det etterfølgende komme nærmere inn på hvor vi handler og hvorfor vi handler der vi gjør.

Mer enn 6 av 10 handler byggevarer i fysiske butikker

Både ved innvendig og utvendig oppussing, handler forbrukerne produktene i størst grad i fysiske butikker, med 64 % for produkter til innvendig oppussing og 63 % for produkter til utvendig oppussing. Litt over en femtedel av dem som pusser opp innvendig handler byggevarene via håndverker, mens tilsvarende andel for dem som pusser opp utvendig ligger på litt over en fjerdedel (26 %).

Det som kan være verdt å merke seg er at handlemønsteret gradvis endrer seg, ved at andelen som handler via nettbutikker og via håndverkere øker, mens andelen som handler i fysiske butikker går ned.

På dette området er det store forskjeller mellom produktområdene. For garderobeskap handlet 92 % av forbrukerne disse i fysiske butikker i 2015, og kun 3 % handlet i nettbutikk. I dag handler kun 65 % garderobeskapene i fysiske butikker, mens 22 % svarer at de har handlet i nettbutikk.

For mange produktområder registrerer vi også at det er en markant økning i andelen som kjøper brukt.

Butikktyper

Nesten halvparten av de som handler i fysiske butikker handler produkter til innvendig oppussing i byggevarehus, mens nesten en fjerdedel handler i spesialforretninger. Når det gjelder produkter til utvendig oppussing står byggevarehusene enda sterkere, og mer enn 6 av 10 husholdninger handler der, mens en femtedel handler i spesialforretning.

Valg av butikktype varierer stort mellom ulike varegrupper, både for produkter til innvendig- og utvendig oppussing.

Årsak til valg av kjøpskanal

Enkel tilgjengelighet er det forbrukerne i størst grad legger vekt på når de skal velge hva og hvor de skal handle, og spesielt i den yngste aldersgruppen er dette viktig, og det er viktigere ved kjøp av produkter til utvendig, enn innvendig oppussing. 

Pris er naturligvis også av betydning for valg av kjøpskanal, der menn er noe mer opptatt av lave priser og kampanjer når de velger hvor de skal handle enn det kvinner er.

2425
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også