115
SWITCH SECTION

Hva påvirker valg av produkter til oppussing?

Hva påvirker oss og hva legger vi vekt på når vi velger produkter til innvendig og utvendig oppussing?

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

25. april 2022
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

21. april 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220421141428178.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220421141429146.png?maxwidth=900
0

I Prognosesenterets ByggMonitor-undersøkelser overvåker vi trender og utviklingstrekk i det norske oppussingsmarkedet.


Ved siden av å følge markedsutviklingen for nesten 40 forskjellige produktområder som benyttes i oppussingsprosessen, overvåker vi også ulike sider ved selve kjøpsprosessen. Vi vil i det etterfølgende komme nærmere inn på hva som påvirker oss i valg av produkter til innvendig og utvendig oppussing.

Hva påvirker valg av produkter til oppussing?

Mer enn en tredjedel av husholdningene støtter seg på egen smak/egne ideer når de skal velge produkter til oppussing av boligen. Dette gjelder både for innvendige og utvendige arbeider. 

Det er imidlertid visse forskjeller mellom aldersgruppene, der de eldste i noe større grad enn de yngre stoler på egen smak/ideer. 

Når det gjelder valg av produkter til innvendig oppussing, svarer mer enn 1 av 10 at de lar seg påvirke av utstillinger i butikk, mens butikkens betydning for valg av produkter til utvendig oppussing er betydelig mindre.

Råd og inspirasjon fra venner/bekjente har også en viss betydning for produktvalgene, innvendig og utvendig.

Årsaker til produktvalg

Når det kommer til produktvalget, er produktenes egenskaper naturligvis også av betydning for hva forbrukerne velger. 

For de utvendige produktene svarer 38 % at kvaliteten er avgjørende når man skal velge, mens 18 % legger mest vekt på produktenes funksjon og 17 % svarer at prisen er utslagsgivende for valget.

For de innvendige produktene svarer 26 % at kvaliteten er avgjørende når man skal velge, mens 19 % legger mest vekt på produktenes funksjon og 21 % svarer at prisen er utslagsgivende for valget.

Det er også verdt å merke seg at det er visse forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hva som er viktig ved valg av produkter til oppussing. Prisen er viktigst for de yngre aldersgruppene, og avtar i betydning med stigende alder. Vi registrerer motsatt mønster når det gjelder kvalitet, der andelen som legger vekt på produktkvaliteten øker med stigende alder.

2094
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også