115

Status på salg og igangsetting av nye boliger

Salget av nye boliger tok seg litt opp i mars sammenlignet med samme måned i fjor, mens igangsettingen lå langt under.

Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

20. april 2022
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220420120151004.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220420120151004.jpg?maxwidth=900
Bergen
Bergen
100
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt totalt 25 674 boliger i Norge, som er 7 % under forrige tolvmånedersperiode – 6 297 eneboliger (11 % under forrige tolvmånedersperiode), 4 891 småhus (24 % under forrige tolvmånedersperiode) og 14 485 leiligheter (7 % under forrige tolvmånedersperiode).

I årets første kvartal ligger salget 8 % under fjoråret – eneboliger var 18 % under, småhus 32 % under og leiligheter var 7 % over tilsvarende periode i fjor.

Salget av nye boliger lå i mars 6 % over salget i tilsvarende måned i fjor, mens igangsettingen (byggearbeidet er i gang) lå 33 % under. 

Påsken 2021 var i månedsskiftet mars/april, med skjærtorsdag 1. april. I 2022 var skjærtorsdag 14. april.

724
TrueFalsec-13

Igangsettingen

I siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt totalt 25 546 nye boliger, som er 4 % over forrige tolvmånedersperiode – 6 435 eneboliger (6 % over forrige tolvmånedersperiode), 5 047 småhus (14 % under forrige tolvmånedersperiode) og 14 065 leiligheter (12 % over forrige tolvmånedersperiode).

306
false
TrueFalsec-13
0

I årets første kvartal ligger igangsettingen av nye boliger 2 % over fjoråret – eneboliger ligger 16 % under fjoråret, småhus 11 % under mens leiligheter ligger 22 % over første kvartal i fjor.

Oslo har nedgang i både salg og igangsetting av nye boliger de siste tolv månedene, mens Akershus har en kraftig vekst.

Fritidsboliger

Tolvmånedersendringen på salg av fritidsboliger er nå på -19 %, mens igangsetting av fritidsboliger (byggearbeidet er i gang) er på +30 %.

Hittil i år har salget av fritidsboliger gått ned 50 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen ligger 10 % over fjoråret.


Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

769
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også