115
SWITCH SECTION

Hva påvirker oss til å pusse opp?

Hva er det som påvirker oss til å pusse opp, og hvor vi henter informasjon om produktene vi kan velge?

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

14. mars 2022
Av Kåre Elnan

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

14. mars 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220314122835506.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220314122835506.png?maxwidth=900
0

I Prognosesenterets ByggMonitor-undersøkelser overvåker vi trender og utviklingstrekk i det norske oppussingsmarkedet.

Ved siden av å følge markedsutviklingen for nesten 40 forskjellige produktområder som benyttes i oppussingsprosessen, overvåker vi også ulike sider ved selve kjøpsprosessen. Vi vil i det etterfølgende komme nærmere inn på hva som påvirker oss i kjøpsprosessen, samt hvor vi henter informasjon om produktene vi kan velge.

Hva påvirker valgene om oppussing?

Det er naturligvis flere forhold som påvirker husholdningenes i deres valg av hva man eventuelt skal pusse opp.

For innvendige arbeider er behov for vedlikehold eller reparasjoner (slitasje) viktigst for beslutning om oppussing eller ikke, deretter er det estetiske forhold, dvs. ønske om fornyelse eller nytt utseende/design, som gjør at vi starter med oppussing.

For utvendige arbeider er behovet for vedlikehold eller reparasjoner (slitasje) viktigste årsak til at vi pusser opp, mens estetiske forhold som utseende og design, er mindre viktig.

Vi ser klare forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hva som påvirker oss til å pusse opp. De estetiske forholdene er viktigst i de yngste aldersgruppene (og avtagende med økende alder), mens behov for vedlikehold/reparasjoner (slitasje) er viktigst i de eldste aldersgruppene.

Når vi kommer til valg av produkt eller løsning, svarer om lag 4 av 10 at de stoler på egen smak/egne ideer, mens utstilling i butikk (for innvendige arbeider) og venner og bekjente, også påvirker valgene våre. Den godt voksne delen av befolkningen stoler i størst grad på egen smak, men støtter seg også i størst grad på innspill og inspirasjon man får fra butikkansatte/utstillinger i butikk. De yngre lener seg i større grad på råd fra venner og bekjente når de skal velge produkter og løsninger i oppussingsprosessen.

Hvor henter vi informasjon om produktene?

Til tross for at netthandelen har økt kraftig de seneste årene, står de fysiske butikkene fortsatt sterkt i byggevarehandelen. For innvendige produkter er de fysiske butikkene de desidert viktigste kildene til informasjon om aktuelle produkter, mens egne erfaringer, håndverkere og internett også er viktige informasjonskanaler.

For produktene benyttet til utvendig oppussing er bildet noe avvikende, ved at egne erfaringer i kombinasjon med informasjon fra håndverkere og fysiske butikker er de vanligste kildene til produktinformasjon.

Det er for øvrig interessante forskjeller mellom aldersgruppene i deres valg av informasjonskilder, der de yngste i stor grad orienterer seg via internett, mens de eldre i størst grad lener seg på den informasjonen de får fra håndverker.


2720
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også