115

Hytteåret 2021 – enda et rekordår!

av senioranalytiker Carl Christian Mathiesen.

Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

5. januar 2022
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220105134202702.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220105134202702.jpg?maxwidth=900
100
0

Nok et spesielt år er tilbakelagt, og hyttemarkedet sto sterkt – også i 2021. Nye rekorder er brutt – både marginale og overveldende. Vi går inn i et nytt og spennende hytteår, hvor pandemiens retning er kritisk for hvordan etterspørselen vil utvikle seg.

Ny omsetningsrekord

Omsetningsrekorden fra 2020 ble brutt like før julaften. Totalt ble det tinglyst 14 951 fritidsboliger i 2021 – 2,5 % flere tinglysninger enn i 2020.

Rekorden var imidlertid på hengende håret, og den nedadgående omsetningsfrekvensen har indikert noe annet: Det ble nemlig omsatt 16 % færre fritidsboliger andre halvår 2021 sammenlignet med andre halvår 2020. Første halvår 2021 dro imidlertid opp volumet, hvor det ble omsatt 35 % flere fritidsboliger enn første halvår 2020 – som tross alt var preget av betydelige nedstenginger.

837
b-0TrueFalse

Måneden med størst vekst var mars 2021, hvor det ble omsatt 64 % flere fritidsboliger enn mars 2020. På den andre siden, ble det omsatt 19 % færre fritidsboliger i september 2021 enn september 2020.

213
false
b-0TrueFalse
0

Den største omsetningsveksten finner vi hos fritidsboligene i nærheten av alpinanleggene (radius 6 kilometer), hvor det ble tinglyst 5,6 % flere enn i 2020. Innenlandshyttene hadde en noe tilsvarende vekst med 5 %. Det ble imidlertid tinglyst kun 0,2 % flere sjøhytter og faktisk 0,1 % færre fjellhytter (800+ meter over havet) i 2021 enn i 2020.

Ny prisrekord

Hytteprisene hadde i 2021 en kraftigere vekst enn antallet omsetninger. Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for en hytte var 8,9 % høyere i 2021 enn i 2020. Denne prisveksten er relativt lik for alle de ovennevnte hyttesegmentene.

Hovedgrunnen til den kraftige prisveksten er et betydelig lavere tilbud enn i 2020, hvor mange ble fristet til å selge hytta de ikke hadde fått solgt tidligere.

944
b-0TrueFalse

Enorm vekst i byggesøknader

I 2021 ble det registrert igangsettingstillatelser for totalt 6 918 fritidsboliger. Dette er 42 % flere enn i 2020 og 32 % flere enn i «normalåret» 2019. Etterspørselen er betydelig og mange hytteutviklere rapporterer om «utsolgt varelager».

284
false
b-0TrueFalse
0

Det ble imidlertid registrert 4 % færre fullførte** fritidsboliger i 2021 enn i 2020, noe som blant annet er et produkt av den relativt lave igangsettingen i 2020.

Årsaker til vekst

Fortsatt lave renter, fristelsen for hyttekontor og en relativt begrenset feriekalender er hoveddriverne til den høye etterspørselen.

Hva med 2022?

Vi i Prognosesenteret tror på færre fritidsboligomsetninger i 2022 og nullvekst i prisene. Samtidig er vi inne i usikre tider hvor mye kan skje. Dersom vi får nye og mer farlige virusvarianter, kan dette bidra til mindre utenlandsferiering og større grad av hjemmekontor. Dette vil i så fall opprettholde etterspørselen i hyttemarkedet, men vi tror toppen er nådd – iallfall for en stund … Den økende utlånsrenten vil også bidra til å dempe etterspørselen.

Totaletterspørselen vil imidlertid være relativt høy både 2022 og 2023 som et produkt av en mer fleksibel arbeidshverdag for svært mange – spesielt innenfor den typiske hytte-målgruppen: barnefamilier med høy økonomisk kapital, som arbeider i det private næringsliv.

Det er verdt å merke seg at hyttemarkedet var relativt hett også før pandemien.

Hva med strømregningen?

Når det gjelder høye strømregninger, kan dette bidra til å dempe etterspørselen noe – spesielt med tanke på at tradisjonelle hytter ikke får støtte fra statens strømpakke. Det er kun "by-hyttene"/sekundærboliger som foreløpig er inkludert i denne støtteordningen.

Omtrent 74 % av dagens hytter er tilkoblet strømnettet, men det er all grunn til å tro at de aller fleste hytter som omsettes er tilkoblet.


Vi gleder oss til nok et spennende hytteår!


Statistikkperiode

Hele 2021

Kilder

Prognosesenteret, Matrikkelen, Grunnboka

Omsetningskriterier

(1) Tinglyst som fritidseiendomstransaksjon, (2) fritt salg, (3) bebygd eiendom, (4) kjøper og selger har ikke samme etternavn, (5) kun nye eiere registrert i tinglysningen og (6) at hele eiendommen er omsatt.

** = Fritidsboliger som enten har fått ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.


Statistikken inkluderer både tradisjonelle hytter og fritidsboligleiligheter – både brukte og nye fritidsboliger.

Alle statistikker og grafer er hentet fra Prognosesenterets, interaktive fritidsbolig-portal. Denne portalen viser både topplister over ulike mål og innsikt om over 400 lokalområder.

Ønsker du en gjennomgang av portalen, kontakt:
ps@prognosesenteret.no

2480
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også