130
SWITCH SECTION

Nok et pandemiår i boligmarkedet er over

Boligprisene steg friskt i begynnelsen av 2021, men dabbet deretter av.

Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

5. januar 2022
Av Nejra Macic

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

5. januar 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220105124250681.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220105124251353.jpg?maxwidth=900
0

Boligprisstatistikken til Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS for desember har blitt publisert og året 2021 går over i historiebøkene. Boligprisene nasjonalt falt med 1,3 % i desember, men nedgangen var bare på marginale -0,2 % sesongjustert. Til tross for at boligprisene nasjonalt har falt hver måned etter mai i fjor, med unntak av i august, var boligprisindeksen i desember 2021 solide 5,2 % høyere enn samme måned i 2020.

Gjennomsnittsprisen over alle månedene i 2021 var imidlertid hele 9,1 % høyere enn året før. Målt på samme måte, var årsveksten på 4,5 % i 2020. Det er viktig å være klar over at Norges bank, SSB og mange andre analysemiljøer lager prognoser for gjennomsnittlig årsvekst i boligprisene – og ikke tolvmånedersveksten i desember. Sistnevnte er det beste målet på prisutviklingen gjennom året, men ikke året samlet sett mot tidligere år. Vi ventet ved inngangen til 2021 at omtrent all prisvekst det året ville komme i begynnelsen av året. Hovedargumentene var at den første av mange renteøkninger var ventet tidlig høsten 2021, i kombinasjon med gjenåpning av samfunnet og flere forbruksmuligheter.

I hovedstaden var det praktisk talt ingen endring i boligprisene i desember sammenlignet med måneden før, hverken nominelt eller sesongjustert. I desember i 2021 var Oslo-prisene 2,2 % høyere enn i samme måned året før, mens den gjennomsnittlige årsveksten endte på hele 9,8 %. Oslo fikk en pangstart på 2021 med 6 % vekst i boligprisene samlet sett over årets to første måneder. Deretter var det moderat nedgang i prisene ut året i hovedstaden – med unntak av den alltid like hete augustmåneden.

Konsumprisene har også steget mer enn vanlig i 2021. Tolvmånedersveksten i KPI i november 2021 var på 5,1 %, og mesteparten skyldes økte strømpriser – justert for avgiftsendringer og uten energivarer steg konsumprisene med 1,3 % i perioden. Desembertallene for KPI publiseres 10. januar.

Antall bruktboligomsetninger fortsatte å øke i 2021, etter en betydelig økning i 2020. Over hele landet flytter nordmenn på seg som aldri før, men det er spesielt én region som har blitt vekket til live igjen. Agder og Rogaland hadde hele 10 % flere bruktboligomsetninger i 2021 enn i 2020. Samtidig har antall boliger tilgjengelig for salg (usolgte boliger) i regionen falt med 31 % fra året før. Etter flere år med stillstand trigget av oljenedturen, kom det et oppsving i fjor og boligprisene i Agder og Rogaland endte året solide 6,9 % over nivået i desember 2020.


Rekorden for antall bruktboligomsetninger har blir slått hvert år de siste tre årene, og økningen har vært langt sterkere enn veksten i boligmassen og folketallet. Ser man på aldersfordelingen i befolkningen, kan det imidlertid bidra til å forklare hvorfor. Aldersgruppen 30-34 år er nå den største målt i antall personer. Slår vi denne sammen med 25-29 år, er det den største gruppen fordelt på tiårsintervaller. Dette er folk i etableringsmoden alder, som også bytter bolig relativt hyppig. De store kullene bidrar til å forklare hvorfor antall førstegangskjøpere og antall omsetninger stiger.

Alt-i-alt rir boligmarkedet av nok et pandemiår uten de store overraskelsene med en fortsatt standhaftig etterspørselsside. Effektene av de sterke finans- og pengepolitiske stimulansene som preget 2020, begynte å ebbe ut i 2021, og vi forventer at denne trenden fortsetter de kommende årene. Her kan du lese mer om våre forventninger til 2022.

3637
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også