115

Status på salg og igangsetting av nye boliger

Hittil i år ligger både salget og igangsettingen av nye boliger over samme periode i fjor, og fritidsboliger selges som aldri før.

av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

13. desember 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211213132102893.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211213132102893.jpg?maxwidth=900
100
0

Både salget og igangsettingen (byggearbeidet er i gang) av nye boliger tok seg opp i november sammenlignet med oktober. Ser vi på november i år opp mot november i fjor, målte vi en nedgang på 17 % på salg, mens igangsettingen økte med 28 %.

Hittil i år ligger salget totalt 8 % over fjoråret – fordelt på de ulike boligtypene er det en økning for eneboliger på 12 % og for leiligheter på 9 %, mens småhussalget ligger 1 % under samme periode i fjor.

Tolvmånedersendringen på salg ligger nå 10 % over foregående tolv måneder. Fordelt på de ulike boligtypene har vi en tolvmånedersendring på + 20 % for eneboliger, - 7 % for småhus og + 13 % for leiligheter.

672
b-0TrueFalse

Igangsettingen

Hittil i år ligger igangsettingen totalt 10 % over fjoråret. Ser vi på fordelingen på de ulike boligtypene, er det en oppgang for alle boligtyper – 25 % for eneboliger, 10 % for småhus og 3 % for leiligheter.

222
false
b-0TrueFalse
0

På tolvmånedersbasis ligger nå igangsettingen 11 % over foregående tolvmånedersperiode. Fordelt på de ulike boligtypene har vi en tolvmånedersendring på + 28 % for eneboliger, + 11 % for småhus og + 4 % for leiligheter.

Fritidsboliger

Hittil i år viser salget av fritidsboliger en økning på 28 % sammenlignet med samme periode i 2020, mens igangsettingen ligger 39 % over tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersendringen på salg og igangsetting av fritidsboliger er på henholdsvis + 36 % og + 38 %.


Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.


661
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også