115

Hva vet vi om de unge voksne?

Når vi gjennomfør våre Future Living-undersøkelser er alder alltid en meget interessant variabel å se nærmere på. Det er ofte her vi ser de tydeligste forskjellene når det gjelder ulike holdninger og preferanser blant forbrukere.

av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

1. desember 2021
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211201145303835.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211201152545962.jpg?maxwidth=900
100
0

Under pandemien har vi blant annet sett på om økt bruk av hjemmekontor og mer tid i hjemmet har påvirket hvordan forbrukerne ser på sin bolig og bosituasjon (se for eksempel rapportene Bolig og pandemi og Flyttemønster).

220
b-0TrueFalse

Aldersforskjeller

Mange av funnene peker på at pandemien har påvirket de unge i større grad enn de eldre. For eksempel har vi undersøkt om forbrukerne har endret sine krav på hva en bolig må inneholde, som følge av koronasituasjonen. 

236
false
b-0TrueFalse

Her ser vi tydelige forskjeller mellom ulike aldersgrupper, der de yngre i høyere grad mener at kravene har endret seg. Blant forbrukere i alderen 25–34 år mener 41 % at de har endret kravene, mens 3 % mener det samme i aldersgruppen over 65 år.

248
false
b-0TrueFalse
0

Revurdert boområdet

I vår Future Living-undersøkelse om Flyttemønster svarer også en stor andel av de yngre at koronasituasjonen har bidratt til at de har revurdert hvilket område de ønsker å bo i.

Blant de yngre som har planer om å flytte er det også en større andel som mener at pandemien har fremskyndet deres flytteplaner.

Deling

En annen ting som er interessant med denne gruppen, er hvordan de forholder seg til dette med deling av rom og fasiliteter. I våre undersøkelser har vi sett tegn som peker på at de unge, og da spesielt unge enslige, er gruppen som er mest positiv til å dele rom og fasiliteter med andre.

Vi har også sett at det er relativt lav kjennskap til Co-living-konseptet og bokonsepter der deling er sentralt, men at den, ikke helt overraskende, varierer mellom ulike aldersgrupper, og at kjennskapen er høyest blant de yngre.

Til slutt

Mye tyder på at preferansene til de yngre har endret seg på mange områder og at de har revurdert sin boligsituasjon. Denne gruppen er derfor interessant å undersøke nærmere, noe vi gjør i årets siste Future Living-rapport, som vi har valgt å kalle De unge.


Ønsker du å vite mer om rapporten og Future Living?

Kontakt produktsjef Andreas Brand: ab@prognosesenteret.no

1277
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også