115

De Unge

I vår seneste Future Living-undersøkelse har vi rettet fokus mot forbrukere i alderen 18–34 år, for å se på hvilke holdninger de har, hvordan de ser på sin nåværende boligsituasjon, men også hva denne gruppen tenker om fremtiden.

av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

13. januar 2022
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220113154138563.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220113154640294.jpg?maxwidth=900
100
0

Det å eie sin fremtidige bolig er noe som forbrukere i alderen 18–34 år mener er viktig – hele 79 % i målgruppen mener det er viktig eller svært viktig å eie sin bolig. Forskjellene mellom ulike grupper er få.

Vi noterer imidlertid at gruppen som ser det som mest sannsynlig å leie sin neste bolig, også mener det er viktig å eie sin bolig i fremtiden, noe som viser at det å leie bolig handler mye om mulighet, og ikke et bevist valg. Gruppen som leier bolig, mener også at nåværende bolig passer den foretrukne bosituasjonen i mindre grad enn øvrige.

Trygghet, at det er en god investering, at det føles mer som et hjem og at man lettere kan sette sitt eget preg på boligen er alle vanlige årsaker til at man mener det er viktig å eie.

753
b-0TrueFalse

Hvilke funksjoner skal boligen dekke?

Når denne målgruppen får velge mellom ulike funksjoner som boligen skal dekke, ser vi at litt over halvparten svarer at daglig matlaging og bespisning for de som bor i boligen er en funksjon som boligen skal dekke. 

267
false
b-0TrueFalse

Dette betyr at nesten halvparten mener at boligen ikke behøver å dekke denne funksjonen. Det er også en lavere andel blant de i alderen 18–24 år som mener at dette er en funksjon som boligen skal dekke.

Generelt kan vi si at aldersgruppen 25–34 år velger flere alternativer enn de under 25 år, noe som er naturlig, da aldersgruppen 25–34 år antageligvis tilbringer mer tid i boligen.

407
false
b-0TrueFalse

Vi ser også store forskjeller på kjønn, da kvinner i mye større grad enn menn mener at boligen skal dekke flere av funksjonene. Det er spesielt stor forskjell på funksjonen «mulighet til å gå ut på egen uteplass/balkong», der over halvparten av kvinnene, men bare 1 av 4 av mennene svarer at dette er en funksjon boligen må dekke.

330
false
b-0TrueFalse
0

Hva med deling?

Vi ser at kjennskap om delingskonsepter har noe å si for holdningene til å dele rom og fasiliteter med andre. Blant de som svarer at de kjenner til boligprosjekter som består av private boliger med tilgang på rom og fasiliteter som man deler med andre beboere, er det 40 % som er positivt innstilte og bare 21 % som er negativt innstilt til å dele rom og fasiliteter med andre naboer.

Blant de som ikke vet noe om slike prosjekter, svarer 19 % at de er positivt innstilte mens 43 % er negative. Dette viser på en spontan negativitet blant forbrukerne som mest sannsynlig har lav kjennskap om hva disse konseptene innebærer. Dette kan selvfølgelig påvirke etterspørselen av slike konsepter, da sjansen for at noen etterspør noe som de har lav kjennskap til, er relativt liten.

Holdninger og preferanser koblet til deling av fasiliteter og arealer er et interessant tema og noe som vi vil se nærmere på i kommende Future Living-undersøkelser.


Ønsker du å vite mer om rapporten og Future Living?

Kontakt produktsjef Andreas Brand: ab@prognosesenteret.no

Holdninger og preferanser koblet til deling av fasiliteter og arealer er et interessant tema og noe som vi vil se nærmere på i kommende Future Living-undersøkelser.
1097
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også