135

Hjemmekontor og bopreferanser

Ingen store endringer i kontoransattes bopreferanser gjennom pandemien

Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

7. januar 2022
Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

6. januar 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220106185910630.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220106185916447.jpg?maxwidth=900
0

Prognosesenteret har i samarbeid med DNB kartlagt norske kontoransattes arbeids- og bopreferanser under pandemien. Vi har kartlagt preferansene knyttet til selve boligen, men også boområdet eller beliggenheten. Den første spørreundersøkelsen ble gjennomført i november 2020, den andre i mai 2021 og den nyeste versjonen er fra november 2021. Det har vært 1000 respondenter i hver av de tre spørreundersøkelsene.

Ingen tydelige endringer i bopreferanser for kontoransatte

To av tre kontoransatte har ikke flytteplaner kommende fem år, men den tredjedelen som har flytteplaner, skiller seg noe ut med sine vurderinger og preferanser. Ikke overraskende finner vi den høyeste andelen kontoransatte med flytteplaner blant de yngste.

I hovedsak ser vi ingen tydelige endringer i bopreferanser for kontoransatte som følge av pandemien og økt bruk av hjemmekontor. Det er imidlertid noen forskjeller når vi bryter det ned på ulike bakgrunnsvariabler.

Vi ser blant annet at de yngste kontoransatte og de som er bosatt i Oslo i større grad svarer at økt bruk av hjemmekontor har påvirket deres bopreferanser. Vår siste Future Living-undersøkelse De Unge bekrefter nettopp det at pandemien har endret preferansene til de yngre på mange områder, og at det har fått dem til å revurdere sin boligsituasjon. Det blir derfor viktig å følge med på hvilke eventuelle nye ønsker og krav denne gruppen vil ha når neste bolig skal velges.

Dersom de kontoransatte ikke kan jobbe fra sitt vanlige kontor, foretrekker majoriteten å jobbe hjemmefra. Dette er det mest foretrukne alternativet uavhengig av alder, region, husholdningsstørrelse og arbeidssektor. Co-working-areal i nærområdet og felles beboerkontor i eget bygg (for dem som bor i et borettslag eller sameie med fellesarealer) er mindre foretrukket.

Fortsatt hjemmekontor etter korona?

Når det gjelder hvor ofte kontoransatte har jobbet, jobber og ønsker å jobbe fra hjemmekontor, ser vi heller ingen store forandringer gjennom disse tre målingene. En tredjedel sier at de aldri mer ønsker jobbe hjemmefra etter korona, mens de resterende to tredjedelene ønsker å jobbe hjemmefra med en eller annen frekvens også etter korona. Svaralternativet «noen ganger per måned» er det de fleste velger.

Deretter har respondentene fått servert en rekke påstander, som de blir bedt om å vurdere. Resultatene herfra tyder på at den store majoriteten ikke har planer om å flytte til hverken større, rimeligere eller mer landlig beliggende bolig som følge av muligheten til å ha hjemmekontor. Blant dem som har flytteplaner, er det derimot noe større interesse for dette.

Tilbake til hjembygda?

Å flytte tilbake til området der man selv eller partneren kommer fra, er heller ikke aktuelt for to av tre. Det er også relativt få blant dem som har flytteplaner, som er enige i denne påstanden. Livet med svigers ser altså ikke ut til å friste noe mer nå. 

Neste måling blir våren 2022, og det blir spennende å se om den siste nedstengingen og pandemiens varighet vil påvirke fremtidige bopreferanser mer enn det har gjort hittil. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til disse målingene.

3221
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også