115

Trender som påvirker flytteaktiviteten og flyttemønsteret

Korona kan ha ført til at nye flyttetrender har oppstått eller vil oppstå fremover.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

7. juni 2021
For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

7. juni 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210607114549694.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210607113944854.jpg?maxwidth=900

Vi har i flere år sett trender som påvirker flytteaktiviteten og flyttemønsteret i landet vårt. En økende andel eldre, økt sentralisering og en lavere innvandring er noen av de viktigste trendene.

Men i 2020 inntraff en unormal hendelse, korona, som kan ha ført til at nye trender har oppstått eller vil oppstå fremover.

Urbanisering

Ifølge FN kommer 80 prosent av verdens befolkning til å bo i byer innen 2050, hvis urbaniseringen vi har sett til nå, fortsetter. Men vi kan lese flere studier/artikler fra andre land som beskriver en økt utflytting fra store byer, som New York og London, det siste året.

Ifølge Economic Statistics Centre of Excellence (ESCOE) har 700 000 forlatt London fra februar i fjor til februar i år, og ESCOE estimerer at innbyggertallet vil falle med åtte prosent som følge av korona.

834
false
Falseb-0

Norge

Men hva med Norge, hvor befolkningen sammenlignet med andre land i sin helhet bor relativt spredt? Ser vi på SSBs siste analyse av flyttestrømmene i Norge, ser vi at vi også i Norge har sett en økt utflytting fra de store byene i 2020, spesielt i Oslo.

Hovedstaden har i flere år hatt et innenlandsk flytteunderskudd, men det har blitt utjevnet av en større nettoinnvandring. Sist Oslo hadde en lavere nettoinnvandring enn det innenlandske flytteunderskuddet var i år 2000. Det var spesielt i 4. kvartal i 2020 at vi hadde en uvanlig høy utflytting fra Oslo.

Er dette et trendbrudd? Har korona, med økt bruk av hjemmekontor, ført til at vi nå velger bort bylivet mot en mer landlig tilværelse? Hvis man leser et utvalg av de artikler som har blitt publisert om dette emnet, virker det som at svaret er enkelt. Ja.

834
false
Falseb-0

En nærmere titt

I Prognosesenteret er vi imidlertid ikke helt overbeviste enda, og vi føler et behov for å se på dette nærmere. Dette kommer vi til å gjøre i vår neste Future Living-rapport, som vi har valgt å kalle Flyttestrømmer. I rapporten, som blir publisert i slutten av måneden, ser vi på flyttestrømmer ut ifra et historisk perspektiv for å kunne forstå dagens situasjon bedre.

I tillegg gjennomfører vi en kvantitativ undersøkelse blant forbrukere som enten har flyttet de siste 5 årene eller har planer om å flytte de neste 5 årene, for å kartlegge preferanser rundt flytting og årsaker til de valg man har gjort, men også planlegger å gjøre.


Ønsker du å vite mer om rapporten og Future Living?

Kontakt produktsjef Andreas Brand: ab@prognosesenteret.no

786
false
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF