115

Status på salg og igangsetting av nye boliger

Vi hadde lavt salg og lav igangsetting av nye boliger i oktober. Sammenlignet med samme måned i fjor målte vi en nedgang i salget på 19 % og en nedgang i igangsettingen på 41 %.

av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

16. november 2021
Bergen
Bergen
Bergen
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211116083428772.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211116083428772.jpg?maxwidth=900
Bergen
Bergen
100
0

Hittil i år ligger salget av nye boliger totalt 11 % over fjoråret. Ser vi på salget fordelt på de ulike boligtypene, er det en økning hittil i år for samtlige boligtyper – eneboligsalget ligger 15 % over fjoråret, småhussalget 4 % og leilighetssalget ligger 12 % over fjoråret.

Tolvmånedersendringen på salg ligger nå 14 % over foregående tolv måneder. Fordelt på de ulike boligtypene, har vi en tolvmånedersendring på + 21 % for eneboliger, + 18 % for leiligheter og  - 1 % for småhus.  

497
b-0TrueFalse

Igangsettingen

Hittil i år ligger igangsettingen (byggearbeidet er i gang) totalt 9 % over fjoråret. Ser vi på fordelingen på de ulike boligtypene, er det nedgang på leiligheter på 1 %, mens det er en økning på igangsetting av eneboliger og småhus på henholdsvis 25 % og 14 %.

275
false
b-0TrueFalse
0

På tolvmånedersbasis ligger nå igangsettingen 7 % over foregående tolvmånedersperiode. Fordelt på de ulike boligtypene, har vi en tolvmånedersendring på + 26 % for eneboliger, + 11 % for småhus og - 3 % for leiligheter.

Fritidsboliger

Hittil i år viser salget av fritidsboliger en økning på 36 % sammenlignet med samme periode i 2020, og igangsettingen (byggearbeidet er i gang) ligger 38 % over.

Tolvmånedersendringen på salg og igangsetting av fritidsboliger er på henholdsvis + 48 % og + 37 %.


Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

649
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også