115

Hva er mest bærekraftig om forbrukerne får velge?

I vår seneste Future Living-rapport, som omhandler Bærekraft, har vi kartlagt forbrukernes spontane holdninger til bærekraft og hva de opplever som mest bærekraftig.

Type something

av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

15. oktober 2021
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211015121300280.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211015121445630.jpg?maxwidth=900
100
0

For å danne et bilde av hvordan man vurderer ulike forhold som er knyttet til hverandre ut ifra et bærekraftperspektiv, fikk respondenten svare på hvilket av to alternativer de opplevde som mest bærekraftig. De samme spørsmålene ble brukt i undersøkelsen som ble gjennomført i 2019, hvilket gjorde det mulig å sammenligne resultatene.

334
Falseb-0

Eksempler

For å ta et par eksempler, mente 60 % av forbrukerne at lavblokk er det mest bærekraftige alternativet hvis de får velge mellom lavblokk og høyblokk (40 %). 

Når valget står mellom vedlikeholdsfrie materialer og materialer som krever overflatebehandling, mener 8 av 10 forbrukere at vedlikeholdsfrie materialer er det mest bærekraftige alternativet. Sammenlignet med resultatet i 2019 så vi ingen dramatiske endringer.

435
false
Falseb-0
0

Ny eller brukt bolig?

Når forbrukerne fikk velge mellom hva som er mest bærekraftig mellom en ny og en brukt bolig, var det nesten like mange som velger ny bolig som brukt. I 2019 var det flere som mente at en ny bolig var mer bærekraftig sammenlignet med en brukt. Denne utviklingen er først og fremst drevet av forbrukere i aldersgruppen 25–44 år.

Det er også forskjell hvis vi sammenligner menn og kvinners holdninger. Blant kvinner mener 46 % at en ny bolig er mer bærekraftig mens 54 % svarer brukt bolig. Blant menn er forholdet motsatt. 55 % av mennene mener at en ny bolig er mer bærekraftig mens 45 % mener at en brukt bolig er det.

Avslutningsvis

Det er viktig å ha med seg at dette er forbrukerens holdninger og oppfatning og ikke nødvendigvis det som er riktig. Dersom man opplever at oppfatningen er feil, er det i midlertidig et større arbeid å snu holdningene til et «riktig» syn.

Ønsker du å vite mer om rapporten og Future Living?

Kontakt produktsjef Andreas Brand: ab@prognosesenteret.no

1026
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også