Hytteåret 2020 – rekordenes år (endelige tall)

Senioranalytiker Carl Christian Mathiesen gir oss årsakene til den den voldsomme veksten.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

18. januar 2021
For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

18. januar 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210118130531790.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210118124710980.jpg?maxwidth=2000
Hytte vinter 3.jpg Hytte vinter - mobil.jpg
0

2020 er historie og vi har gått inn i et nytt år – med forhåpentligvis nye muligheter. 

Første koronatilfelle ble påvist i Norge 26. februar 2020. Stemningen i media var som om svartedauden hadde ankommet Gardermoen på første klasse. Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, var én av få som spådde økte boligpriser allerede 27. februar. Macics spåkule viste seg i etterkant å ha rett.

Da regjeringen innførte forbud mot å overnatte på fritidseiendom 19. mars, var det mange i eiendomsbransjen – og spesielt hyttemeglere – som gikk en usikker fremtid i møte. Like etter påske ble imidlertid hytteforbudet opphevet. Hyttemeglerne opplevde en strøm av hyttekjøpere, og det var flere faktorer som skulle gi et fantastisk hytteår...

750
b-0TrueFalse

Faktorer for økt etterspørsel

En selvsagt vekstfaktor for etterspørselen i hyttemarkedet, er at nordmenn ble bedt om å holde seg innenfor riksgrensene. Aktivitets- og opplevelseshungeren må tilfredsstilles, og hva er vel bedre erstatning enn en fritidsbolig på fjellet eller ved sjøen?

287
false
b-0TrueFalse
0

Samtidig har de rekordlave rentene tilført ytterligere kjøpskapasitet til de som allerede har en god husholdningsøkonomi: Allerede 13. mars besluttet Norges Bank å senke styringsrenten fra 1,5 % til 1,0 %. Dette var imidlertid en svak medisin, og uken etter ble styringsrenten ytterligere senket til 0,25 % – før den til slutt ble lagt til rekordlave 0 % i begynnelsen av mai.

Nordmenn har også innsett at pandemiens flodbølge vil bruke lang tid på å trekke seg tilbake. Derfor har mange fått opp øynene for hyttekontor, hvor man har bedre plass og mer ro. De fleste arbeidsoppgaver kan jo utføres vel så bra som i primærboligen. Dette er en betydelig faktor som har holdt etterspørsel oppe – også etter sommerferien.

Varelageret av fritidsboliger ble også noe større i løpet av 2020. Fritidsboliger som tidligere var vanskelige å selge, eller som kanskje ikke har vært vurdert som et salgsobjekt, ble lagt ut på markedet. Dette bidro til en økt tilbudsside, men primært i det lavere prissegmentet. Etterspørselssiden var imidlertid betydelig høyere enn tilbudssiden totalt, som førte til et økt prispress.

Aldri solgt så mange hytter

Allerede ved utgangen av oktober 2020 ble årsrekorden for antall omsetninger brutt. Totalt ble det tinglyst 14 575 fritidsboliger i 2020 – 26,3 % flere tinglysninger enn i 2019.

Det er i sjøhyttesegmentet vi finner den største veksten, med totalt 4 544 tinglyste sjøhytter, en økning på 28,7 % mot 2019. Videre er det registrert 7 082 innenlandshytter, som gir en økning på 26,5 % mot 2019. I fjellhytte-segmentet (hytter over 800 moh.) er det tinglyst 2 949 hytter, som er 22,4 % flere enn i 2019.

I alle de nevnte undersegmentene er det tinglysningsrekorder.

Aldri solgt så mange fritidsleiligheter

I 2020 ble det tinglyst 1 646 fritidsleiligheter, som også er ny rekord. Det er 26,3 % flere enn i 2019, som er et resultat av den høye byggeaktiviteten noen år tidligere. Merk at omsetningsfrekvensen for fritidsleiligheter korrelerer som regel med nybyggingen av fritidsleilighetsbygg.

Rekordhøye priser

Aldri før har verken gjennomsnittsprisen, medianprisen eller gjennomsnittlig kvadratmeterpris vært så høy som i 2020.

Gjennomsnittsprisen for tinglyste hytter i 2020 var på 2 319 000 kroner (+ 8,2 %), mens den noe mer edruelige medianprisen landet på 1 850 000 kroner (+ 8,8 %). Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for bruksarealet endte på 31 100 kroner (+ 7,2 %).

Sjøhyttene hadde den sterkeste veksten av gjennomsnittspris, mens fjellhyttene fikk den sterkeste veksten for gjennomsnittlig kvadratmeterpris.

Når det er nevnt, var det fjellhyttene (800+ moh.) som hadde den høyeste gjennomsnittsprisen – på over 3 millioner. Nærhet til alpinanlegg og størrelsen på fjellhyttene er hovedforklaringene til dette.

Det ble omsatt fritidsboligverdier for cirka 33,9 milliarder kroner ved utgangen av 2020, mot 24,9 milliarder i 2019.

Hva med 2021?

Etter all sannsynlighet er færre enn halvparten av verdens befolkning korona-vaksinert ved inngangen av sommeren 2021. Etter alt å dømme betyr dette enda en sommer med begrenset feriering i utlandet.

Store deler av det aktive hyttevarelageret ble solgt i 2020, som betyr at vi kan forvente oss et lavere tilbud, men fortsatt høy etterspørsel. Derfor tror vi at hytteprisene vil fortsette å øke utover 2021.

Det var også en nedgang i antall igangsettingstillatelser av hyttebygg i 2020, men vi hører stadig om en voldsom pågang av nordmenn som ønsker å bygge hytte i 2021.

Samtidig er pandemisituasjonen fortsatt svært usikker, og mye kan skje.

Årets to første uker (2021)

I løpet av årets to første uker er det tinglyst 446 fritidsboliger, som er 6,2 % flere enn i tilsvarende periode i 2020. Dette er primært av salg fra slutten av 2020, og sier ikke noe særlig om etterspørselen inneværende år.

Vi gleder oss til et spennende hytteår!


Statistikkperiode

Hele 2020

Kilder

Prognosesenteret, Matrikkelen, Grunnboka

Omsetningskriterier

(1) Tinglyst som fritidseiendomstransaksjon, (2) fritt salg, (3) bebygd eiendom, (4) kjøper og selger har ikke samme etternavn og (5) kun nye eiere registrert i tinglysningen.

Statistikken inkluderer både tradisjonelle hytter og fritidsboligleiligheter – og både brukte og nye fritidsboliger.

Alle statistikker og grafer er hentet fra Prognosesenterets nye, interaktive fritidsbolig-portal. Denne portalen viser både topplister over ulike mål og innsikt om over 400 lokalområder.

Hvis du ønsker en gjennomgang av portalen, kontakt: 

ps@prognosesenteret.no

5510
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også