115
SWITCH SECTION

Utvendige fellesarealer

Hva ønsker forbrukerne at utvendige fellesarealer de deler med andre beboere skal brukes til?


Av Andreas Brand, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

27. juni 2022
Av Andreas Brand

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

27. juni 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220627120749718.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220627120749917.png?maxwidth=900
0

I forrige Future Living-undersøkelse kartla vi forbrukernes holdninger og preferanser rundt innvendige fellesarealer. Resultatet av undersøkelsen viste blant annet at det var tre typer av fellesarealer som forbrukerne mente var attraktive: treningsrom, overnattingsleilighet og festlokale. Treningsrom var den tydelige favoritten blant forbrukerne og var nesten dobbelt så attraktiv som det å ha tilgang til bar/cafe.

Hva med utendørs fellesarealer?

Hvordan er preferansene når vi ser på et fellesareal som er plassert utendørs? Er trening og fysisk aktivitet også noe man ønsker utendørs, eller er det andre behov et utvendig fellesareal skal dekke? Og hvordan skiller preferansene seg mellom ulike grupper?

Dette var noen av spørsmålene vi stilte oss før vi gikk i gang med undersøkelsen om utvendige fellesarealer. Gjennom å bruke den samme metoden som i forrige undersøkelse (MaxDiff), undersøkte vi hvordan befolkningen som enten bor i leilighet eller ser leilighet som mest sannsynlig boligtype i fremtiden prioriterte mellom 10 ulike typer av utvendige fellesarealer.

Følgende fellesarealer ble målt:

  • Utegym (Tuftepark) med forskjellige treningsstasjoner
  • Aktivitetsområde for ulike idrettsaktiviteter
  • Boulebane (Boule/pentanque/boccia)
  • Lekeplass
  • Utekjøkken med grill- og spiseplass
  • Sosialt område med komfortable utemøbler
  • Lysthus eller drivhus innredet for sosialt samvær
  • Parkområde med trær, blomster og sittebenker
  • Drivhus for dyrking
  • Hage med område for dyrking frukttrær og bærbusker

Resultatene fra undersøkelsen viste at det fantes to tydelige typer av utearealer som forbrukerne mente var attraktive: parkområde med trær, blomster og sittebenker og sosiale områder med komfortable uteområder.

Alt i alt viste resultatet at fellesområder som muliggjør avslapping og sosial interaksjon samt naturfølelse var mest attraktive. Alternativer som legger til rette for mer aktivitet opplevdes som mindre attraktive. Vi så imidlertid noen forskjeller mellom de ulike gruppene, der de unge ikke helt overraskende var mer tilbøyelige til å mene at et fellesareal i større grad burde brukes til fysisk aktivitet.  Sosiale områder og parkområder ble på den andre siden mer attraktive med økende alder.

Hva med bruk og drift?

Hvis vi ser på selve bruken av fellesarealet, viste resultatet at det totalt sett ikke var noen tydelige preferanser på om man først og fremst tenkte seg å bruke arealet sammen med familie/venner eller med naboer. Det fantes imidlertid noen forskjeller mellom ulike aldersgrupper, der de eldre i større grad svarte at de først og fremst ønsket å benytte arealet sammen med naboer.  

Når det gjelder driften av fellesarealene har vi sett i tidligere undersøkelser at et samarbeid mellom beboere og en profesjonell aktør er det mest foretrukne alternativet. I denne undersøkelsen så vi det samme mønsteret. Ikke helt overraskende var det å bare bruke en profesjonell aktør mer foretrukket blant de eldre og blant de med høyere inntekt.

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living.

3095
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også