115

Byggtrender

Byggearealstatistikk for mai 2023

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

16. juni 2023
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

16. juni 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230616072712277.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230616072712558.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 1 515 nye boliger i mai. Dette var 44 % lavere enn samme måned i 2022, og 38 % under snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år har igangsettingen økt i Oslo (+73 %) og Møre og Romsdal (+13 %), mens det har vært nedgang de andre fylkene, og aller mest i Viken og Troms og Finnmark med hhv. -51 og -46 %. Det er gitt tillatelser til 25 973 boliger de siste 12 mnd., som er 14 % under foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.

Det ble registrert tillatelser til 86’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i mai, som er 44 % lavere enn samme måned i 2022. De siste 12 mnd. har det vært en nedgang i igangsatt areal på 25 % sammenlignet med den foregående perioden.

Det ble registrert tillatelser til 250’ kvm nytt yrkesbyggareal i mai. Det er 5 % lavere enn i samme måned i 2022 og 19 % lavere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Etter årets fem første måneder ligger offentlige bygg 44 % over samme periode i 2022 (målt i kvm), mens private næringsbygg ligger 18 % under. Siste 12 mnd. er det registrert 3,9 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en økning på 13 % fra foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1524
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også