Covid-19 – blir vi aldri kvitt’n?

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

12. november 2020
For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

12. november 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201112101941177.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201112103726511.png?maxwidth=2000
Byggeplass 5.png Byggenæringen - mobil 2.png
0

Jo, vi gjør nok det, før eller siden. I øyeblikket ser det ut til å bli «siden», selv om det nå muligens er en brukbar vaksine på trappene. Likevel, å få vaksiner ut av laboratoriet og inn til leger og apotek vet man tar tid. I mellomtida må vi gjennom en ny runde med smittevernregler, som til dels går på næringslivet løs. 

Tiltakene er dels nasjonale, dels kommer det lokale tiltak på toppen av de nasjonale. I Oslo er det igjen utelivsnæringen som får det, og ikke minst organiserte innendørs fritidsaktiviteter, som treningsstudioer. Disse blir helt stengt fram til utgangen av november i Oslo.

Byggenæringen

Byggenæringen er foreløpig ikke omfattet av spesifikke tiltak, verken nasjonalt eller, så vidt vites, lokalt. Som de fleste andre næringer vil den uansett bli berørt av for eksempel de nasjonale karantenetiltakene. Næringen sysselsetter godt over 200 000 personer bare i den utførende delen, det vil si den delen av produksjonen som foregår på byggeplass. Mange tusen av disse er utenlandske statsborgere som har behov for å komme hjem iblant. Det er ikke til å unngå at den nye innstrammingen av smittevernstiltakene vil ramme mange bygge- og anleggsbedrifter, som kan få problemer med å gjennomføre oppdrag i henhold til avtaler.

Byggenæringens Landsforening (BNL) er selvsagt opptatt av dette, og skriver på hjemmesiden sin at de er «svært bekymret for de store risikoene er knyttet til kontraktsforpliktelser på fremdrift og produksjon». Videre skriver de at det forventes at både offentlige og private tiltakshavere har en raus holdning til forsinkelser som skyldes smitteverntiltak. Her er det bare å heie på BNL.

1896
b-0TrueFalse

Økonomiske tiltak fra Regjeringen

Forslaget til tiltakspakke som Regjeringen nettopp la fram for å motvirke økonomiske konsekvenser av epidemien og av smittevernsreglene, er på om lag 18 milliarder kroner. Av dette skal 5 milliarder brukes til å støtte bedrifter som får stort omsetningsfall i perioden september 2020–februar 2021. Dette er neppe penger som kommer til å gå til BA-bedrifter i særlig grad, men også byggebedrifter kan søke om midler dersom de mener seg sterkt berørt av smittevernstiltakene.

509
false
b-0TrueFalse
0

Mesteparten av de 18 milliardene er tiltenkt kommunene og fylker, som forhåpentligvis vil bruke en god slump av dette på for eksempel planlagte infrastrukturtiltak som ellers ville blitt utsatt. Dette kommer anleggsbedriftene til gode. Kanskje vil noe av pengene også gå til renovering av offentlige bygg. Vi skal for øvrig ikke se helt bort fra at Stortinget kommer til å plusse på noen milliarder når pakken skal behandles. Den blir i hvert fall neppe redusert.

Vekstanslagene for norsk økonomi for optimistiske?

Hittil har det vært ventet at veksten i norsk økonomi i 2021 ville bli litt sterkere enn fallet i år, slik at de fleste av de permitterte ville være i full jobb igjen i løpet av året, og at mange av de som er blitt arbeidsløse på grunn av bedriftsnedleggelser eller innskrenkninger ville finne seg nye jobber. Den nye oppblomstringen av covid-19 kan gjøre dette langt vanskeligere, og kanskje også føre til at nedgangen i 2020 blir litt sterkere enn antatt hittil. Anslått nedgang i fastlands-BNP fra 2019 til 2020 er om lag 3,2 %. Den blir kanskje nærmere 3,5 %. Ettervirkningen av covid-19 kan dermed bli mer langvarig enn det som de fleste miljøer hittil har lagt til grunn. Mye henger på hvor fort en vaksine kommer i allment bruk.


1261
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF