En tredjedel av hyttemarkedet var nedstengt

av senioranalytiker Carl Christian Mathiesen.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

28. januar 2021
For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

28. januar 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210128121659664.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210128121325726.jpg?maxwidth=2000
Alpinanlegg 2.jpg Alpinanlegg - mobil.jpg
0

I går kveld åpnet regjeringen opp for at hytteeiere fra 24 av de 25 nedstengte kommunene (endelig) får dra på hytta igjen – etter hele fem dager med restriksjoner! Kun hytteeiere fra Nordre Follo må fortsatt klare seg uten hytta...


25 kommuner (se oversikten under) var mer eller mindre stengt etter utbruddet av koronamutasjonen i Nordre Follo. Disse kommunene er høyt befolkede kommuner i relativ nærhet til de store hyttedestinasjonene i Norge. Store deler av befolkningen er ressurssterke mennesker som kjøper de dyreste hyttene – og som kjøper en betydelig andel av hyttemarkedet i Norge:


De 25 nedstengte kommunene sto for 32 % av alle hyttekjøpere i 2020, med totalt 7 453 kjøpere.

689
b-0TrueFalse

Samtidig er det viktig å påpeke at fremtidige hyttekjøpere ikke lar seg stanse av en midlertidig nedstenging. De vil fortsatt kjøpe hytte etter nedstengingen, og markedet ville nok ha opplevd en prisvekst dersom det hadde blitt langvarig. Det er med andre ord ingen overhengende fare for hyttemarkedet – på samme måte som i 2020, som ble et rekordår.

Det er imidlertid turistnæringen og øvrig handel, som dagligvarebutikker, som lever av jevnt tilsig av handlende turister, som er mest utsatt i nedstengingsperioder. Disse næringene er fortsatt berørt, da regjeringen fremdeles fraråder hytteeierne å ikke benytte lokale dagligvarebutikker og lignende.

663
false
b-0TrueFalse
0

Oversikten under viser hvilke alpindestinasjoner* som hadde høyest andel av kjøperne sine fra ovennevnte kommuner i 2020. Vi har ekskludert alpindestinasjonene med færre enn 30 kjøpere i 2020.

* = 6 km radius med utgangspunkt i alpinanlegget.

Utbruddskommunen: Nordre Follo (fortsatt frarådet om å dra på hytta)

Nabokommunene til Nordre Follo: Oslo, Indre Østfold, Moss, Frogn, Ås, Nesodden, Vestby, Enebakk og Våler (Viken)

Randsonekommunene: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet

Statistikkperiode

Hele 2020


Kilder

Prognosesenteret, Matrikkelen, Grunnboka


Omsetningskriterier

(1) Tinglyst som fritidseiendomstransaksjon, (2) fritt salg, (3) bebygd eiendom, (4) kjøper og selger har ikke samme etternavn og (5) kun nye eiere registrert i tinglysningen.

Statistikken inkluderer både tradisjonelle hytter og fritidsboligleiligheter – både brukte og nye fritidsboliger.

Alle statistikker og grafer er hentet fra Prognosesenterets nye, interaktive fritidsbolig-portal. Denne portalen viser både topplister over ulike mål og innsikt om over 400 lokalområder.

Hvis du ønsker en gjennomgang av portalen, kontakt:

ps@prognosesenteret.no

1518
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF