SWITCH SECTION

Etterspørselseksplosjon på gang i hyttemarkedet?

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

9. september 2020
For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

9. september 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200909150426140.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200910080218346.png?maxwidth=2000
Sjøhytter 2b.png
0

De siste årene har det vært et jevnt, høyt etterspørselstrykk i det norske hyttemarkedet. I februar i år var det om lag 100 000 husholdninger med konkrete planer om å kjøpe hytte i Norge. Per august noterer vi nå et nytt All-time-high-nivå med totalt 170 000 hushold som planlegger hyttekjøp i Norge.

Sommerens høytrykk i hyttemarkedet ser nå ut til å skyte ytterligere fart. Nye planleggingstall slår alle tidligere rekorder og vil antagelig bidra til å løfte etterspørselen til nye rekordnivåer. Endrede ferie- og reisevaner i kjølvannet av korona, kombinert med hyggelig økonomi og lav rente, har allerede gitt en eksplosjonartet vekst i etterspørselen så langt i år.

Hyttemarkedet har så langt slått alle rekorder – rekorder for både omsetning og priser. Sterkest har veksten vært i sjøhyttemarkedet – med en omsetningsvekst på nær 24 % og en prisvekst på rundt 10 %. Totalt sett for alle hytteomsetninger har prisene til og med august steget med 6,5 %.

Med de nye tallene for planlagte kjøp ligger det altså an til ytterligere press i dette markedet. Samtidig som etterspørselstrykket øker noterer vi at igangsetting av nye fritidsbygg har falt relativt sterkt det siste året. På toppen av dette viser nye tall per august at antallet hytteeiere som planlegger å selge også faller. Denne kombinasjonen av tilbudsfall og etterspørselsvekst vil på kort sikt lede til kraftig press på prisene – til glede for selgerne, men ikke fullt så hyggelig for kjøperne.

1713
b-0TrueFalse

Fjellhytter

Vi forventer nå at tilbudssiden gradvis tar seg opp. Utbyggingspotensialet i fjellheimen er stort – så mange som 90 000 tomter er i stor grad ferdigregulert. I tillegg har byggekapasiteten vist seg å være svært så elastisk. Den kraftige etterspørselsveksten bør derfor rimelig raskt lede til økt nybygging – i fjellheimen. Hvilket vil lede til en noe bedre markedsbalanse gjennom 2021–2022.

Sjøhytter

Dessverre vil ikke dette være gyldig for kyst- og sjønære hytter. Her er tilbudssiden i stor grad gitt ved en helt marginal nybygging, som peker i retning av et vedvarende høyt trykk i sjøhyttemarkedet de neste årene. 

640
true
b-0TrueFalse
0

Spenningsmomentet her er i stor grad knyttet til hva de 75 000 husholdningene som planlegger å kjøpe i utlandet vil gjøre fremover. Vil de fremdeles avvente en koronanormalisering – inklusive bortfall av reiserestriksjoner og normalisering av flytrafikken?  .... eller vil også disse i enda større grad snu seg mot kjøp av fritidseiendom i Norge?

Et varig fenomen?

Den store usikkerhetsfaktoren akkurat nå er hvorvidt «korona-effekten» representer et varig fenomen – altså om ferie- og reisevaner vil bli som før når denne pandemien forhåpentligvis slipper taket.

573
b-0TrueFalse
left-1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også