Hva bestemmer valg av kjøpskanal?

Tilgjengelighet, pris og service er noe av det som påvirker forbrukerne når de skal velge hvor de skal handle varer til oppussing av egen bolig

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

23. november 2020
Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

23. november 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201123135927113.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201123135927644.jpg?maxwidth=2000
344 valg2.jpg 344 valg2.jpg
0

I vår ByggMonitor-tjeneste følger et bredt spekter av problemstillinger relatert til husholdningenes oppussingsarbeider i egen bolig. Ved siden av hvilke typer arbeider man foretar og hvor mye penger man benytter, kartlegger vi også selve kjøpsprosessen. Vi vil i det etterfølgende komme nærmere inn på hvorfor vi handler der vi gjør.

Det naturligvis mange forhold som påvirker forbrukerne når de skal velge hvor de skal handle varer til oppussing av egen bolig, der tilgjengelighet veier tungt ved valg av kjøpskanal. Nesten 2 av 10 som pusset opp innvendig eller utvendig svarte at tilgjengelighet var viktig ved valg av kjøpskanal. I praksis betyr dette at Roger og Renate i mange tilfeller handler byggevarene i nærmeste butikk. I mange områder finnes det flere alternative steder å handle i nærområdet, og da er det naturligvis relevant å forstå hvilke andre forhold som påvirker forbrukerne ved valg av kjøpskanal.

Ved kjøp av produkter til innvendig oppussing svarer 13 % at kampanjer og rabatterte priser, samt ytterligere 10 % at lave ordinære priser var avgjørende for valg av kjøpskanal. Omtrent samme andel svarer at god service (10 %) og fornøydhet med tidligere kjøp (12 %) var årsaken til valg av kjøpested.

Beslutningsbildet er noenlunde sammenfallende når man handler produkter til utvendig oppussing, men med en lavere andel som legger vekt på kampanjer/rabatterte priser (6 %), samt at håndverker i større grad bestemte (14 %).

Det er ikke så store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder årsaker til valg av kjøpskanal, men vi registrerer likevel at menn i noe større grad kjøper der varene er mest tilgjengelige, mens kvinnene legger noe mer vekt på godt sortiment og kvalitet på produktene når de skal velge hvor de skal legge igjen pengene.

I neste uke ser vi på hvor vi sist handlet produkter til oppussing av egen bolig.

1889
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF