SWITCH SECTION

Hvorfor gjennomføre kundetilfredshets-undersøkelser?

Av Prognosesenteret

Karl Erik Thorjussen

Prognosesenteret

10. februar 2021
Av Prognosesenteret

Karl Erik Thorjussen

Prognosesenteret

10. februar 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210210141902768.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210210141902611.jpg?maxwidth=2000
KTI 2 (1).jpg KTI 2 (1).jpg
0

Det enkle svaret og årsaken er at dine kunder er viktige for din fremtid. Hele svaret er naturligvis litt mer sammensatt, og kan deles opp for å gjøre det mer oversiktlig. Dette kommer jeg mer inn på her.

Tilfredshet blant dine kunder, spesielt høy tilfredshet, er det vanskelig å sette en verdi på. Et så viktig mål for hvordan du presterer bør måles, og ikke minst bør du ha en plan for hvordan dere jobber med dette – og helst forbedrer det. Dette er logiske poenger og de fleste er enige i de, men å etterleve dette hver dag er mye vanskeligere. Spesielt vanskelig er det dersom man ikke vet hvor man står i dag, hvilke tiltak som er viktige å jobbe med eller hva som er målet for det man bør gjøre.

711
Falseb-0

Her kommer en seriøs og solid undersøkelse inn. Ved å spørre kundene, i en gjennomarbeidet undersøkelse, får du svar på hvor du står og konkrete råd om hva dere bør prioritere. De konkrete rådene og anbefalingene bør benyttes til å gjøre justeringer i det daglige arbeidet. Resultatet for deg er mer tilfredse kunder. Dette skjer ikke over natten, og det krever fokus fra hele organisasjonen – over tid. Bonusene for dere, ved å stadig forbedre dere, er utallige. Dette gir også god avkastning i andre deler av bedriften. Jeg kommer tilbake til noen eksempler på dette.

570
false
Falseb-0
0

Formålet med KTI-undersøkelser

Ved å gjennomføre KTI-undersøkelser og man benytter funnene til å forbedre seg, får man nytte og en rekke positive utfall utover disse 5 punktene:

  1. Du får karakter på virksomheten, helheten og de ulike delene.
  2. Sammenhengen mellom virksomheten og KTI kartlegges.
  3. Dere kan sammenligne dere mot andre aktører og bransjer.
  4. Du får konkret grunnlag for fremtidige målsettinger.
  5. Resultatet er tiltaksrelevant og viktig for ditt forbedringsarbeid.
472
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF