115
SWITCH SECTION

Hytteåret 2023 – tilbakegang i markedet

Etter at hyttemarkedet var tilbake til normalen i 2022, ble det påfølgende 2023 preget av betydelig ytterligere færre omsetninger og noe lavere priser. Etterskjelvene av pandemiens etterspørselsrystelser lar vente på seg …

Av Carl Christian Mathiesen

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

2. januar 2024
Av Carl Christian Mathiesen

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

1. januar 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240101095537867.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240101105416169.png?maxwidth=900
0

Hytteåret 2023 var et år preget av tilbakegang, iallfall hva angår antall omsetninger hvis vi sammenligner med normalåret 2022. Pandemiens overveldende etterspørsel har avtatt og et sammensurium av ingredienser har resultert i et etterspørselsfall av fritidsboliger. I 2023 ble det omsatt 9170 fritidsboliger, som var 17 % færre enn i 2022. Normalt blir det omsatt rundt 11 000 fritidsboliger i året (brukt og nytt – hytter og fritidsleiligheter).

Det var innenlandshyttene som fikk den største nedgangen med 22 % mot 2022. Fjellhytter (hytter 800+ moh.) fulgte etter med 16 % nedgang og sjøhyttene med 10 % nedgang.

Gjennom egne undersøkelser, ser vi at ovennevnte sammensurium er en blanding av høye renter, frykten for høye strømregninger og at mange fremskyndte hyttekjøpet under pandemien. Sistnevnte årsak er underkommunisert, og gir en naturlig lavere kjøpergruppe nå. Samtidig tror vi mange sitter litt på gjerdet - spesielt de som skal selge sin gamle hytte først, og kanskje ikke får solgt den.

Ingen prisrekord i 2023(!)

Etter mange år med prisvekst, spesielt under pandemien, registrerte vi i 2023 en kvadratmeterpris (bruksareal) som var 1 % lavere enn i 2022.

1200
TrueFalsec-13

Dette er ingen krise, til tross for høy inflasjon: Kvadratmeterprisen er nemlig 26 % høyere enn i normalåret 2019. De fleste som kjøper hytte, eier hytta over betydelig lengre tid enn boligkjøpere, som betyr at den årlige prisveksten ikke er så viktig for hytteeierne (som for boligeierne). Gjennomsnittsprisen for en omsatt hytte i 2023 var 2,7 millioner.

God tilbudsmasse

Gjennom hele året har det stort sett vært et høyt utbud av fritidsboliger. 

473
false
TrueFalsec-13
0

Ved utgangen av 2023 var det 16 % flere fritidsboliger til salgs på Finn.no enn ved utgangen av 2022. Det rapporteres samtidig om lengre omsetningstid og en betydelig høyere andel fritidsboliger som selges under prisantydning.

Økt etterspørsel fra utlandet

Som vi skrev i juni, var det en boom av utenlandske hyttekjøpere i Norge i 2023. Dette gjelder spesielt danske kjøpere da den danske kronen følger euroen, noe den svenske kronen ikke gjør. Det norske hyttemarkedet har historisk vært et relativt trygt marked å investere i på lang sikt, og en eventuell valutafordel gjør investeringen mer attraktiv – gitt at den norske kronen vil styrke seg over tid. Sistnevnte er selvsagt ingen garanti da det er stor usikkerhet angående utviklingen av den norske kronen i årene som kommer.

Få byggesøknader

Når etterslepet av byggesøknader blir registrert, forventer vi en halvering av antall fritidsboliger med godkjente igangsettingstillatelser i 2023 sammenlignet med 2022. Det betyr igangsettingstillatelser for ca. 2600 fritidsboliger (både enkeltstående og fritidsleiligheter). Normalt får rundt 5000 fritidsboliger igangsettingstillatelse pr år (eks. tilbygg og påbygg).

Vi registrerer samtidig en nedgang i antall fullførte fritidsboliger (både frittstående og fritidsleiligheter) med 21 % sammenlignet med 2022. I 2023 er det fullført (ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse) 5600 fritidsboliger.

Det er nok de samme bakenforliggende årsakene til redusert byggelyst som i bruktmarkedet: høye renter og strømregninger, i tillegg til at mange fremskyndet hyttebyggingen under pandemien.

Hva med 2024?

Det blir nok lenge før vi ser lave renter igjen. Mange håper at rentetoppen er nådd, men dette er ikke sikkert. Markedet har imidlertid tro på at toppen er nådd innen sommeren og at vi får rentekutt til høsten. Veksten i etterspørselen og påfølgende prisvekst kan komme allerede før Norges Bank kutter renta grunnet markedets forventninger.

Prognosesenteret har ingen modeller som prognoserer prisutvikling for fritidsboliger, men vi tror at en etterspørselsvekst kan presse prisene noe oppover når sommeren nærmer seg. Da er strømregningene lavere, muligheter for rentekutt er til stede og mentaliteten i markedet noe mer positiv. Etterspørselen vil gradvis komme tilbake, som gjør at flere hytter blir solgt, og gjør at mange selgende hytteeiere vil få frigjort kapital til å kjøpe sin nye hytte.

Vi tror på vekst i antall omsetninger i 2024 og en prisvekst på mellom 0-5 %.

Vi gleder oss til nok et spennende hytteår – og holder dere oppdaterte!

* = Gjennomsnittlig kvadratmeterpris tar ikke høyde for forskjeller i hyttekvalitet for ulike statistikkperioder, men er kun forskjellen mellom to gjennomsnitt.


Statistikkperiode: Hele 2023

Kilder: Prognosesenteret, Matrikkelen, Grunnboka

Omsetningskriterier: (1) Tinglyst som fritidseiendomstransaksjon, (2) fritt salg, (3) bebygd eiendom, (4) kjøper og selger har ikke samme etternavn, (5) kun nye eiere registrert i tinglysningen og (6) at hele eiendommen er omsatt.

Statistikken inkluderer både tradisjonelle frittliggende hytter og fritidsboligleiligheter – både brukte og nye fritidsboliger.

Alle statistikker og grafer er hentet fra Prognosesenterets interaktive fritidsbolig-portal. Denne portalen viser både topplister over ulike mål og innsikt om over 400 lokalområder.

3450
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også