I hvilke butikker handler vi byggevarene?

Det er byggevarehandelen som dominerer handelen i fysiske butikker, både når det gjelder innvendige og utvendige oppussingsarbeider

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

16. november 2020
Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

16. november 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201116130104930.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201116130106258.jpg?maxwidth=2000
343 byggevarer.jpg 343 byggevarer.jpg
0

Vi har tidligere sett at om lag 6 av 10 husholdninger som pusser opp boligen, handler produktene de skal benytte i fysiske butikker. Men hva betyr egentlig fysiske butikker?

Det er byggevarehandelen som dominerer handelen i fysiske butikker, både når det gjelder innvendige og utvendige oppussingsarbeider. Ser vi på dem som faktisk handlet i fysiske butikker var det 46 % av de som pusset opp innvendig, og 73 % av de som pusset opp utvendig, som handlet i byggevarehus, mens henholdsvis 21 % og 13 % oppga at de handlet i spesialforretninger. Direktehandel fra produsenter, «alt-mulig-butikker», til dels IKEA, er eksempler på andre butikktyper forbrukerne handler produkter til oppussing av egen bolig i.

Det kan i denne sammenhengen være interessant å merke seg at det er tydelige forskjeller mellom hvordan man bor og hvilke typer butikker man handler i. De som bor i byene handler i størst grad produkter til oppussing i spesialforretninger, mens de som bor på landsbygda, i mer rurale områder, i størst grad handler i byggevarehus.

Neste uke ser vi på hva som bestemmer valg av kjøpskanal.

1120
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF