115

Igangsetting av fritidsboliger i 2021

Det var en sterk økning i igangsettingen av fritidsboliger i 2021.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

25. januar 2022
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220125092613560.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220125092615622.jpg?maxwidth=900
100
0

Prognosesenteret samler på vegne av Boligprodusentenes forening inn tall for faktisk salg og igangsetting av fritidsboliger hver måned. Torsdag 20. januar ble resultatene for hele 2021 presentert.

Vi har siden sommeren 2020 registrert en sterk økning i salget av fritidsboliger og i 2021 har vi også målt en kraftig økning i igangsettingen. I 2021 var igangsettingen på 5 631 fritidsboliger, en økning på 35 % sammenlignet med 2020.

FH Gruppen var den aktøren som igangsatte flest fritidsboliger i 2021. På de neste plassene ligger Saltdalshytta og Tinde hytter.  


780
c-13TrueFalse
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også