Kom mai du skjønne milde!

Like sikkert som snøsmeltingen, kommer tiden for å finne fram malekosten.

Av Kåre Elnan

Anna Brinkhagen

Andreas Brand

Agnete Hexeberg Hovden

Bengt Henricson

Bjørn-Erik Öye

Bjørn

Bjornerik

BjornH

Bibbi Malterud

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjelle Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

28. mai 2020
Av Prognosesenteret

Anna Brinkhagen

Andreas Brand

Agnete Hexeberg Hovden

Bengt Henricson

Bjørn-Erik Öye

Bjørn

Bjornerik

BjornH

Bibbi Malterud

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjelle Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

28. mai 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200528065910527.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200528065850044.jpg?maxwidth=2000
0

Vi skriver  fremdeles  mai og er inne i den perioden av året der mange av oss vurderer oppstart av utvendige oppussings- og vedlikeholdsarbeider på egen bolig.


Tradisjonelt sett preges de tre første månedene i året av lav aktivitet når det gjelder utvendig oppussing. I et normalår er det bare litt over 1 av 10 (11 %) som pusser opp utvendig i det første kvartalet av året. I andre kvartal er aktiviteten vanligvis på sitt høyeste og hele 44 % av de utvendige oppussings-arbeidene startes opp (og sluttføres) i perioden april – juni. Aktiviteten holder seg høy i sommermånedene, for deretter å avta markant i løpet av høsten.  

Geografiske og klimatiske forhold påvirker oppstarten av de utvendige oppussingsarbeidene, der Nord-Norge skiller seg ut med en senere oppstart av utvendig oppussing enn resten av landet. I Nord-Norge starter de utvendige oppussingsarbeidene omtrent en måned senere enn i resten av landet, og det er først i mai at nordlendingene begynner å pusse opp boligene utvendig. Med tanke på de enorme snømengdene som har falt over deler av Nord-Norge i år, kan boomen for de utvendige arbeidene bli ytterligere forsinket i år.

Det er ikke først og fremst snømengdene i Nord-Norge som har gjort 2020 til «annerledesåret», men heller Covid-19 virusets lammende korona-grep som har snudd hverdagen på hodet for de aller fleste av oss. Ved siden av de konkrete helsemessige konsekvensene, som heldigvis ikke har rammet altfor mange, er det arbeidsmarkedet og ikke minst hvor vi jobber som ble snudd på hodet i begynnelsen av mars. Med sterke begrensinger i hvor vi kunne bevege oss, og en mangedobling i hvor stor andel som jobber og tilbringer fritiden på hjemmebane, har fokuset på hjemmet også blitt skjerpet. Oppussingsaktiviteten i norske hjem ser ut til å ha blomstret i mars og april, men først og fremst materialisert seg i innvendige oppussingsarbeider.

I takt med at koronatiltakene gradvis nedskaleres kan hverdagen også falle tilbake til mer normale forhold i løpet av sommer og høst. Det tilsier en høy aktivitet for utvendige arbeider i perioden mai–august.

Utvendige malerarbeider, nye vinduer, ny ytterkledning samt utvendig tak og etterisolering er de arbeidene som ligger på topp over planlagte tiltak utvendig.

Da «ingen» kan regne med de store utenlandsreisene i år, er det heller ikke usannsynlig at noe av feriepengene konverteres til beis, skruer og trelast. Omtrent 60 % av de utvendige oppussingsarbeidene utføres av de som eier eller bor i boligen, mens de resterende 40 % helt eller delvis utføres av håndverker.

Vi går bedre tider i møte – lysere dager og mer fokus på oppussing av de boligene vi bor i. 


2891
b-0TrueFalse
Les også 
c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF