SWITCH SECTION

Løsningen mellom kjøkken og stue – avgjørende når det gjelder hvor attraktiv en planløsning oppfattes!

Andreas Brand, prosjektsjef, presenterer interessante funn.

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

8. september 2020
For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

8. september 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200908155040044.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200908154030681.png?maxwidth=2000
Stue- kjøkkenløsning.png Stue- kjøkkenløsning - mobil.png
0

En god planløsning har i tidligere undersøkelser vist seg å være en viktig, om ikke den viktigste faktoren når Ola Nordmann kjøper bolig (ja, selvfølgelig unntatt pris og beliggenhet). Men samtidig som disse undersøkelsene ga oss svar på at planløsningen har en viktig rolle når beslutningen tas, dukket et annet spørsmål opp:

Hva er det som gjør en planløsning attraktiv, og hvordan prioriterer forbrukerne når det gjelder ulike planløsninger?

For å forstå hvordan forbrukere prioriterer mellom ulike planløsninger, er det først og fremst en stor fordel hvis metoden man bruker etterligner et riktig valg i så stor grad som mulig. I dette tilfellet ønsket vi å undersøke preferanser koblet til et antall egenskaper ved en planløsning, hvor hver egenskap bestod av ulike variasjoner. Vi valgte derfor å bruke en Choice-based Conjoint-analyse. Denne tilnærmingen ga oss noen interessante funn:

Blant egenskapene vi valgte å inkludere i undersøkelsen viser resultatet at løsningen mellom kjøkken og stue er avgjørende. Når det er sagt, er det ikke slik at det finnes én planløsning med en løsning mellom kjøkken og stue som passer alle. Preferanser når det gjelder denne løsningen varierer – for noen er kjøkkenløsningen helt avgjørende, for andre helt uviktig, men totalt sett vil det fremdeles være den viktigste. Når det gjelder type løsning, viser en analyse av resultatet at folk har sterkere preferanser for enten åpen kjøkken/stue-løsning eller separate rom, mens en delvis åpen løsning er akseptabel for ganske mange. Fra dette perspektivet kan en delvis åpen planløsning være et tryggere kort.

Andre faktorer

Andre ting resultatet viser er at det er viktigere at balkongen er stor enn at samme areal fordeles på to balkonger. Vi kunne også se at preferansene er svakere når det gjelder prioritering mellom sosialt og privat areal i boligen samt garderobeløsning i entré/gang. En konklusjon her blir derfor at «feil» løsning gjør mindre skade.

1984
b-0TrueFalse

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om denne undersøkelsen og Future Living-konseptet generelt, er du velkommen til å kontakte ansvarlig prosjektsjef, Andreas Brand.

169
true
b-0TrueFalse
left-1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også