115
SWITCH SECTION

Nybygget eller brukt bolig – hva tenker forbrukerne?

I vår ferske undersøkelse fra august 2023 er det nesten 1 av 4 som svarer at de mest sannsynlig vil kjøpe nybygget bolig.

Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

19. oktober 2023
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

19. oktober 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231019122319844.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231019122319844.jpg?maxwidth=900
0

At vi lever i et marked preget av bekymringer og uro, som i sin tur påvirker hvilke valg forbrukerne tar samt deres holdninger og preferanser rundt sin egen boligsituasjon, er tydelig. Dette kunne vi også se i vår siste Future Living-undersøkelse Et usikkert marked.

Målet med Future Living Partnership er å gi våre partnere løpende og oppdatert innsikt om boligmarkedet og norske forbrukeres boligpreferanser. Hvert kvartal spør vi 1 000 personer over 25 år om deres preferanser rundt boligtype, eierform, hvordan de tenker rundt nybygde boliger og mye annet. Når det gjelder holdninger og preferanser rundt nybygg vs. brukt bolig er dette noe vi har fulgt med på litt ekstra i de siste undersøkelsene.

Tidligere målinger har vist en nedadgående trend som svarer at de mest sannsynlig vil kjøpe nybygget bolig blant de med flytteplaner. Vår siste måling fra august 2023 viser imidlertid at andelen går opp igjen. I denne undersøkelsen er det nesten 1 av 4 som svarer at de mest sannsynlig vil kjøpe nybygget bolig. Dette er noe vi vil følge med på i målingene fremover også.

Hva man ser som mest sannsynlig er som kjent ikke det samme som hva man foretrekker. Når det gjelder nybygget bolig er det en avstand på dette området. Blant de med flytteplaner er det en høyere andel som foretrekker en nybygget bolig enn som ser det som mest sannsynlig. Når det gjelder brukt bolig er forholdene det motsatte. En tredjedel i gruppen med flytteplaner foretrekker en brukt bolig mens 4 av 10 mener en brukt bolig er mest sannsynlig. Det kan være flere årsaker til dette. Tilbudet i det området man ønsker å bo er naturlig nok en viktig faktor. Økte byggekostnader og pris er andre årsaker.

1709
TrueFalsec-13

Tidligere undersøkelser har også vist at forbrukerne mener at nybygde boliger er dyre. Samtidig vet vi at de mener at nybygde boliger er mer klimavennlige. Det finnes derfor mange argumenter som taler for at husholdningene kan foretrekke nye fremfor brukte boliger.

268
false
TrueFalsec-13
0

Funn fra vår siste undersøkelse viser for eksempel at mange vurderer en mer energieffektiv bolig som følge av økte levekostnader. I vår undersøkelse om årsak til valg av bolig viste det seg også at «lavt energiforbruk/energieffektiv» var en viktig faktor når nordmenn skal kjøpe bolig.

Interessen for mer energieffektive boliger er med andre ord til stede, men en synliggjøring av hvilke besparelser man kan oppnå ved å investere i energibesparende tiltak, er antageligvis viktig for å få forbrukerne til å velge energieffektive boliger/løsninger.

Om og i hvilken grad holdningene vil endres vil tiden vise. En større del av lønningsposen vil gå med til å betjene lån og avdrag, noe som med stor sannsynlighet vil bidra til at forbrukerne blir mer kostnadsbevisste i tiden som kommer.

Når usikkerheten er stor, er også informasjonsbehovet det samme. Derfor tror vi at det finnes posisjoner å ta for å være en aktør som forbrukerne kan vende seg til for å få litt trygghet i et ellers usikkert marked.

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living.

1119
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også