115
SWITCH SECTION

Nybygget eller brukt bolig? Hva er mest bærekraftig?

Er en nybygget bolig mer bærekraftig enn en brukt bolig? Svaret du får kommer an på hvem du spør, men vi ser at det siden 2019 har skjedd en endring i forbrukernes holdninger når de får velge mellom disse to alternativene.

Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

2. mai 2023
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

25. april 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230426062221535.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230426062221535.jpg?maxwidth=2000
0

I mars publiserte vi, som en del av vårt Future Living-konsept, vår tredje rapport om bærekraft. Rapporten, som blant annet omhandler holdninger til bærekraft, kjennskap til ulike merkeordninger og forbrukernes syn på egen bolig ut ifra et bærekraftperspektiv, ga oss noen interessant funn.

I 2019 svarte 55 % at en ny bolig er mer bærekraftig. I 2021 så vi en nedgang til 51 % og i årets måling svarer «bare» 44 % at en nybygget bolig er mer bærekraftig enn en brukt. Det er viktig å huske på at dette er forbrukernes spontane holdninger og ikke nødvendigvis det som anses å være riktig. Det er imidlertid forbrukernes spontane holdning som man må forholde seg til, uavhengig av hvilket alternativ man mener er riktig.

Den som mener at nybygde boliger er mer bærekraftige enn brukte, kan i denne rapporten få noen gode argumenter. Når forbrukerne blir bedt å vurdere sin egen bolig ut ifra ulike bærekraftaspekter, viser resultatet blant annet at de som bor i de nyeste boligene vurderer sin bolig langt bedre på flere alternativer som energieffektivitet, tilrettelagt for nedsatt funksjonsevne, klimarobusthet, lysforhold og temperaturstyring.

Resultatet viser også at de som sannsynligvis vil kjøpe en nybygget bolig, er mer opptatt at boligen er miljøsertifisert, at den nybygde boligen er tilrettelagt for å leve bærekraftig og at byggeprosessen er bærekraftig. Denne gruppen kjenner også i større grad til miljømerker og svarer i noe større grad at de er villig til å betale ekstra for en miljøsertifisert bolig.

Bærekraft og forbrukernes kjennskap, holdninger og preferanser til dette er av de temaene vi opplever mest interesse rundt, noe som kanskje ikke er så rart. Bærekraft er noe som de aller fleste må forholde seg til på en eller annen måte, enten det er bedrifter som må forholde seg til nye krav og regler eller privatpersoner som må vurdere ulike alternativ når de konsumerer produkter og tjenester. En ting som er sikkert, er at dette er et tema vi kommer tilbake til.

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living.

2114
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også