Økt interesse for utleie av fritidsbolig

Historisk har norske eiere av fritidsboliger sagt et rungende "nei" til utleie. Bare 6 % sier at de har leid ut fritidsboligen sin, og skattelistene viser at mindre enn 2 % oppgir eventuelle leieinntekter i selvangivelsen. Nye tall viser imidlertid at dette bildet er i ferd med å endres.

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

7. april 2021
Av Bjørn-Erik Øye

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

7. april 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210407133653788.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210407133653788.png?maxwidth=900
hytte.png hytte.png
0

Prognosesenterets halvårige fritidsbygganalyse viser at det per mars i år er mer enn 220 000 husholdninger som planlegger å kjøpe seg fritidsbolig. Dette er faktisk en dobling av nivåene fra 2020. En så kraftig vekst i antall husholdninger på ett år innebærer høyst sannsynlig at også mindre kjøpesterke grupper er på vei inn i dette markedet. Dette sees bl.a. ved en høyere andel yngre med kjøpsplaner.

For de som allerede eier fritidsbolig kan vi i grafen under se at andelen som oppgir at de leier ut fritidsboligen har ligget stabilt på 6–7 % de siste 2 målingene. Dette speiler også det langsiktige bildet som viser at norske hytteeiere er svært negativt innstilt til leie ut hytta. Her er det viktig å påpeke at hytteeiere mer enn gjerne låner bort hytta til venner og bekjente, men da uten å kreve betaling for det. 

Nye tall viser imidlertid at holdningen til utleie nå er i ferd med å snu. Siste 2 målinger viser faktisk at en fjerdedel av de som planlegger kjøp av fritidsbolig er "veldig positiv til å leie ut".  Motsatt det  «bare» 34 % som sier tvert "nei" til utleie.

Årsaken til denne nye holdningen finnes både i et kraftig hopp i antallet husholdninger med kjøpsplaner – inkludert yngre kjøpere.  En del av disse nye planleggerne har antagelig noe lavere kjøpekraft. Like viktig er det nok at utleie i dag er ekstremt nye enklere enn bare for få år siden – bl.a.  via apper og nettsider. Dette gjør at med delfinansiering med utleie kommer hyttedrømmen betraktelig nærmere for et større antall husholdninger.  

Det at et økende antall nye hytteeiere er mer positive til utleie kan over tid også bidra til å ta av noe for det ekstremt sterke etterspørselspresset vi har akkurat nå. 

2644
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også