SWITCH SECTION

Stadig flere pusser opp

Helt ferske tall viser en kraftig økning i antall husholdninger som foretok oppussingsarbeider i eller på egen bolig i 2020.

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. februar 2021
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. februar 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210211142011307.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210211142011993.jpg?maxwidth=2000
204 par som pusser opp.jpg 204 par som pusser opp.jpg
0

Som vi skrev i forrige uke, var det en sterk økning i  antall husholdninger som pusset opp i 2020.

Alt-i-alt var det mer enn en million husholdninger som foretok innvendige eller utvendige oppussingsarbeider på egen bolig i løpet av 2020, hvilket er en økning på mer enn 200 000 husholdninger sammenlignet med året før! Målt i antall husholdninger som pusset opp boligen var veksten på hele 26 %.

Mer tid hjemme som en konsekvens av smitteverntiltakene i fjor, har åpenbart bidratt til at mange har brukt tiden på oppussing.

Hvilke oppussingsarbeider er utført?

Går vi inn i tallunderlaget viser det seg at det først og fremst er de enklere oppussingsarbeidene som har fått en stor vekst, mens de større og mer kostbare tiltakene snarere har hatt en motsatt utvikling.

Jostein og Kristin Nordmann har åpenbart prioritert oppussingstiltak de enkelt kan utføre selv uten å måtte engasjere håndverkere, når de har gjennomført oppussing av egen bolig. Dette bekreftes når vi ser på hvor mye penger husholdningene i gjennomsnitt har brukt på oppussingsarbeider, ved at gjennomsnittlig beløp brukt på innvendig og utvendig oppussing har gått betydelig ned fra 2019 til 2020.

Tallene er hentet fra Prognosesenterets forbrukerundersøkelse, ByggMonitor. Resultatene er basert på 2 000 intervjuer av norske husholdninger hvert år. 

1670
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også