SWITCH SECTION

Vei- og jernbaneprosjekter i Statsbudsjettet for 2021

av Kjell Senneset, seniorøkonom.

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

12. oktober 2020
For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

12. oktober 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201012123600165.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201012122033035.png?maxwidth=2000
Jernbane.png Jernbane - mobil 2.png
0

Samferdselsdepartementets budsjettproposisjoner viser regjeringens forslag til statlige bevilgninger til vei- og jernbaneformål det kommende året, samt nye anslag på bevilgningene i innværende år og regnskapet for fjoråret.

Budsjettproposisjonen omtaler også store prosjekter som allerede er i gang, og prosjekter som er foreslått satt i gang i budsjettåret. Dessuten omtales gjerne noen prosjekter som er under planlegging, med oppstart etter budsjettåret. 


475
b-0TrueFalse

Omtrent som planlagt

Gjennomgang av disse prosjektomtalene i budsjettet for 2021 viser at de viktigste jernbaneprosjektene går omtrent som tidligere planlagt, muligens med et lite unntak for Ringeriksbanen. Det har vært ventet at anleggsstart på dette prosjektet skulle være i 2022, men omtalen i budsjettet indikerer at det neppe blir før i 2023. Dette har også konsekvenser for parallellprosjektet E16 til Hønefoss, parsell Skaret–Hønefoss, hvor anleggsstart dermed også flyttes til 2023.

Andre større veiprosjekter blir også forsinket i forhold til forutsetningene som lå til grunn for de siste anleggsprognosene våre, fra primo september. Til gjengjeld er det mange prosjekter som har fått oppjustert kostnadsanslagene. Det gjelder også jernbaneprosjekter – for eksempel tunnelarbeidene på Follobanen, som ser ut til å bli rundt 3 milliarder kroner dyrere enn tidligere lagt til grunn. 

897
false
b-0TrueFalse
0

Ny informasjon

De nye informasjonene om statlige vei- og jernbaneprosjekter blir lagt inn i prosjektdatabasen vår i løpet av inneværende uke, det vil si uke 42. For abonnenter til anleggsmodulen vil dette komme til syne etter hvert som modulen oppdateres. Ny melding til publikum om antatt utvikling i investeringer i veier og jernbane vil komme når oppdateringen er fullført. 

376
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF