115
SWITCH SECTION

Winter is coming...

Høye strømregninger svir for boligeiere, men de svir enda mer for hytteeierne som ikke får strømstøtte fra staten.

Av Carl Christian Mathiesen, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

21. september 2022
Av Carl Christian Mathiesen

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

21. september 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220921113911503.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220921113912568.png?maxwidth=900
0

Mange har kjøpt hytte under pandemien, men flere angrer kanskje på kjøpet allerede – og kulden har enda ikke slått til...

Strømkrise – stille før stormen?

Vi er midt i en strømkrise, og som kriser flest, vet vi ikke når den vil opphøre. Dersom strømprisene vil fortsette sin elleville vekst, vil det garantert bli mange hytteeiere som selge hytta - det blir ikke lenger noe de vurderer. De . Samtidig vil det kanskje bli færre potensielle hyttekjøpere, og når tilbudssiden øker og etterspørselssiden reduseres, vil vi få en naturlig nedgang i prisene.

Sjelden har hytteeiere vært mer utsatt enn de er nå. Men vinteren har enda ikke startet…

Strømpriser skremmer mest

En fersk rapport fra Prognosesenteret viser at høye strømpriser er den største barrieren mot å kjøpe fritidsbolig akkurat nå. Like bak oppgis høyere utlånsrenter som den nest største barrieren. Disse faktorene har blant annet gitt utslag i at færre planlegger å kjøpe hytte, ifølge samme undersøkelse.

Eldre hytteeiere

I Norge har vi ca. 600 000 personer som eier hytter. Noen eier flere. Hver tredje av disse hytteeierne er i pensjonsalder (67+). Gjennomsnittsalderen er 60 år. De fleste har en helt gjennomsnittlig inntekt - og er ikke en uvanlig velstående gruppe, slik de ofte blir fremstilt av media. Mange av disse må grave dypt i sparekontoen for å få endene til å møtes.

Hyttekjøperne (de som har kjøpt hytte i 2022) derimot, er en noe mer ressurssterk gjeng med 30 % høyere inntekt enn hytteeierne. De er i gjennomsnitt 49 år når de kjøper hytte, men har en del høyere gjeld.

Høy andel som arver hyttene i Norge

En tredjedel av de som eier hytte i Norge, har enten arvet denne eller fått den som gave. Disse er tilsynelatende privilegert, men dette kan også være en økonomisk byrde så vel som sosial byrde. Mange har et romantisk forhold til familiehytta og føler seg forpliktet til å ikke selge den, og det er også en betydelig økonomisk byrde i form av vedlikeholdsarbeid, beskatning, etc.
 
Eiermassen består i stor grad av arvinger og det mye omtalte segmentet: helt vanlige folk.

Tilbake til normale tider

Hva angår fritidsboligmarkedet generelt, har det vært en omsetningsnedgang på 27 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er imidlertid tilbake til 2019-nivåer, og med det tilbake til normale tider. Vi tror at blant annet mer fleksibilitet i arbeidshverdagen gjør det attraktivt å ha hyttekontor, noe som opprettholder etterspørselen, til tross for mange andre negative drivere. Dette ser vi blant annet gjennom at fritidsboligprisene er 11 % høyere enn samme periode i fjor.

Vi går mot vinter og kaldere klima, som ofte gir doble strømregninger sammenlignet med de siste månedene. Det blir interessant å følge markedet videre og prioriteringene til både staten og forbrukerne.

Vi holder dere oppdaterte!

 

2868
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også