SWITCH SECTION

46 % flere omsatte fritidsboliger – sjøhyttemarkedet opplever enormt prispress

av senioranalytiker Carl Christian Mathiesen.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. mai 2021
For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. mai 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210503115652699.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210503115652386.jpg?maxwidth=2000
Hyttemarkedet - sjøhytter (1).jpg Hyttemarkedet - sjøhytter (1).jpg

Hittil i år er det tinglyst 4 379 fritidsboliger, som er 46 % flere enn ved samme periode i fjor. Ved inngangen av januar forventet vi et sterkt omsetningsår i 2021, men dette er over all forventning. Når det er nevnt, var de fire første månedene i 2020 spesielle, med mange begrensninger i folks mobilitet, som gjorde at markedet var redusert.

Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen (bruksareal) har foreløpig i år vært på 34 000 kroner, som er 9 % høyere enn ved samme periode i fjor – også 9 % høyere enn for hele 2020.

Sjøhytter

Det er sjøhyttemarkedet som har opplevd den sterkeste omsetningsveksten, med hele 64 %. Vi registrerer en vekst i kvadratmeterprisen (bruksareal) på 15 % for sjøhytter sammenlignet mot samme periode i fjor – men 4 % lavere enn for hele 2020 grunnet normale sesongvariasjoner. Over 90 % av sjøhyttene har gått over prisantydning i år. Det er tydelig at nordmenn ganske tidlig innså at vi går mot en ny korona-sommer i Norge.

975
false
b-0TrueFalse

Gode forhold

I tillegg til lave renter, et relativt lavt tilbud av hytter og skjerpede ferierestriksjoner, har mange av de rike blitt enda rikere i form av et potent aksjemarked. De økte helårsboligprisene har også økt lånekapasiteten til mange.

Den norske krona har også styrket seg stødig mot euroen utover 2021, som gjør det mer attraktivt å kjøpe fritidsbolig i utlandet. Vi ser gjennom våre egne undersøkelser at nordmenn også har stor interesse for fritidsboliger i utlandet.

De neste månedene blir interessant å følge, da etterspørselssiden kan sammenlignes med fjoråret, hvor det var relative lettelser frem mot sommeren.

Vi holder dere oppdatert!


Statistikkperiode: 1. januar–30. april 2021

Kilder: Prognosesenteret, Matrikkelen, Grunnboka, Eierregisteret

Omsetningskriterier: (1) Tinglyst som fritidseiendomstransaksjon, (2) fritt salg, (3) bebygd eiendom, (4) kjøper og selger har ikke samme etternavn, (5) kun nye eiere registrert i tinglysningen og (6) at hele eiendommen er omsatt.

Prognosesenterets definisjon på en sjøhytte er en hytte som er:

  • lokalisert maksimalt 400 meter fra et hav ELLER
  • lokalisert maksimalt 400 meter fra en stor innenlands sjø på minimum 20 km² ELLER
  • lokalisert på en øy

Alle verdier og grafer er hentet fra Prognosesenterets nye, interaktive fritidsboligportal. Denne portalen viser både topplister over ulike mål og innsikt om over 400 lokalområder.

Hvis du ønsker en gjennomgang av portalen, kontakt ps@prognosesenteret.no

1527
false
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også