115
SWITCH SECTION

7 av 10 som bytter gulv velger nytt istedenfor brukt

Vår siste måling av oppussingsmarkedet viser at mer enn 43 prosent av husholdningene har utført oppussingsarbeider i løpet av siste tolvmånedersperiode. 14 prosent av disse har byttet eller gjort noe med gulvene i boligen.

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

18. september 2023
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

18. september 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230918115702767.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230918115702767.jpg?maxwidth=900
0

Mer enn 8 av 10 nordmenn eier den boligen de bor i, noe som kan være en av forklaringene til at norske husholdninger har stor egeninteresse i å holde boligene i god stand. Jevnlig vedlikehold og oppgraderinger av boligene er vel anvendte penger, og kan nesten sammenlignes med å spare penger i banken.

Sett over tid har mellom 30 og 40 prosent av husholdningene utført oppussingsarbeider på egen bolig, hvert år. Vår siste måling av oppussingsmarkedet viser at mer enn 43 prosent av husholdningene har utført oppussingsarbeider i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det betyr at 1,1 millioner husstander har utført en eller annen form for oppussing det siste året.

Innvendig oppussing og gulv

En tredjedel av husholdningene har utført innvendige oppussingsarbeider, og 14 prosent har byttet eller gjort noe med gulvene i boligen.

Andelen som har pusset opp gulvene er høyest i de yngste aldersgruppene, under 40 år, og lavest blant de som er 65 år eller eldre. De som har pusset opp eller byttet gulv i løpet av den siste tolvmånedersperioden har i gjennomsnitt brukt 19 500 kroner, fordelt på nesten 40 kvadratmeter.

Nytt eller gjenbruk?

Mer enn 7 av 10 som svarer at de har gjort noe med de eksisterende gulvene i boligen, svarer at de har byttet alt.

1287
TrueFalsec-13

Nesten 1 av 10 sier at alt ble gjenbrukt, mens nesten 2 av 10 sier at noe av gulvene ble gjenbrukt, mens noe ble byttet. De yngre beholder i større grad enn de eldre hele eller deler av gulvene som pusses opp, mens de eldre i stor grad bytter ut alt med nye gulv.

266
false
TrueFalsec-13
0

Hvilke typer gulv benyttes?

Laminat har i en årrekke vært den gulvtypen som i størst grad brukes i forbindelse med oppussingsarbeider i eksisterende boliger. Fjoråret var intet unntak, da mer enn halvparten av husholdningene brukte laminat på gulvene de pusset opp. Parkett og vinyl/linoleum kommer på de neste plassene over gulvprodukter som brukes ved oppussing av boliger.

De yngste aldersgruppene bruker i størst grad laminat, mens andelen som velger parkett eller stein/fliser, øker med alder.


Forbrukerne velger kvalitet

Det er som kjent mange forhold som påvirker hvilke produkter forbrukerne velger. Design, pris og kvalitet er blant de viktigste egenskapene som blir vurdert før kjøp.

Når det gjelder valg av gulv, er det blant de produktgruppene som brukes til oppussing av boliger der husholdningene i størst grad legger vekt på kvalitet ved valg av gulvtype. Kvalitet er ikke nødvendigvis et helt entydig begrep og kan antageligvis variere i innhold fra produktgruppe til produktgruppe, og mellom kundegrupper.

Levetid og slitestyrke er antagelig egenskaper som er forbundet med kvalitet på gulv, og forbrukernes oppfatning av laminat som en gulvtype som ikke eller i liten grad krever vedlikehold, kan forklare hvorfor mer enn halvparten av de som pusser opp gulvene velger laminat. Det finnes jo andre gulvtyper som har tilsvarende eller bedre egenskaper enn laminat, men da ofte til vesentlig høyere pris.

1436
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også