115

Status på igangsetting og salg av nye boliger – august 2023

Situasjonen for nyboligmarkedet forverrer seg fra måned til måned.

Av Heidi Bjørneng

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

14. september 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230913132653510.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230913132653510.jpg?maxwidth=900
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 14 593 boenheter, 36 % under forrige tolvmånedersperiode – 3 994 eneboliger (-26 %), 3 171 småhus (-22 %) og 7 428 leiligheter (-44 %).

Salget hittil i år er 36 % under samme periode i fjor. Eneboliger er 26 % under, småhus 23 % under og leiligheter 44 % under fjoråret.

Salget av nye boliger i august 2023 lå 19 % under august 2022.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet i gang) 17 835 boenheter, 28 % under forrige tolvmånedersperiode– 4 939 eneboliger (-20 %), 3 309 småhus (-27 %) og 9 587 leiligheter (-32 %.  

617
TrueFalsec-13

Igangsettingen hittil i år er 42 % under samme periode i fjor. Eneboliger er 19 % under, småhus 40 % under og leiligheter 52 % under fjoråret.

Igangsetting av nye boliger i august 2023 lå 36 % under august 2022.

222
false
TrueFalsec-13
0

Fritidsboliger

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 1 853 enheter, 57 % under forrige tolvmånedersperiode.

Salget av fritidsboliger hittil i år er 56 % under samme periode i 2022.

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt 3 759 enheter, 32 % under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 40 % under samme periode i 2022.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

511
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også