115

Svakeste augustmåned noen gang målt

Boligprisene steg med 0,4 prosent i august, noe som er den svakeste augustmåneden noen gang målt. Dette viser at medsinen begynner å virke.

Av Marte Herje Strømme

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

5. september 2023
Av Marte Herje Strømme

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

5. september 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230905135415458.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230905135415458.jpg?maxwidth=900
0

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi viser at bruktboligprisene økte med 0,4 prosent i august 2023. Sesongkorrigert viser statistikken en negativ utvikling på 0,6 prosent fra juli til august. Den normale utviklingen for august måned er positiv vekst og økt tilbudsside. Den sesongjusterte negative utviklingen viser tydelig at renteøkningene begynner å bite på husholdningene og boligmarkedet.

Det er store regionale forskjeller, der Bergen hadde den sterkeste sesongkorrigerte utviklingen med en positiv vekst på 1,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling var det i Drammen m/omegn, med en sesongkorrigert prisnedgang på 2,2 prosent. I Oslo var det en nokså svak utvikling, med en sesongkorrigert nedgang på 1,4 prosent

Styringsrenten er nå på 4 prosent og det er ventet enda en renteøkning på 0,25 pp., til 4,25 prosent senere i september. Dette tilsvarer et rentenivå på boliglån på omkring 6 prosent, noe som virker direkte innstrammende på husholdningenes økonomi. Husholdningene må tilpasse seg et høyt kostnadsnivå, noe som særlig rammer de med en høy gjeldsgrad. Det vil si de med høy gjeld i forhold til inntekt, som typisk er førstegangskjøpere og yngre boligeiere.

Den høye renten har også påvirket tilbudssiden i boligmarkedet, der antall usolgte boliger (antall boliger tilgjengelig for salg) er på et historisk høyt nivå. I august var det 15 prosent flere usolgte boliger enn det historiske gjennomsnittet. En høy tilbudsside svekker balansen i boligmarkedet med en fallende etterspørsel.

Renteøkningene har også påvirket igangsettingen av nye boliger. Så langt i år, per juli, er det igangsatt 30 prosent færre boliger enn samme periode i fjor, ifølge statistikk fra SSB. Også salget av nye boliger er rekordlavt, og i juni 2023 var salget 20% under salget i juni 2022. Både renteøkninger, fallende salg av nye boliger og høye byggekostnader vil føre til en lav igangsetting av nye boliger i år. Ved så lav igangsetting vil det også på sikt bli tilført få nye boliger til markedet, og boligkjøpere som tidligere har etterspurt nye boliger vil bli presset over i bruktboligmarkedet. På lengre sikt kan dette skape et større prispress i bruktboligmarkedet. Prisene på nye boliger er ikke like lett påvirkelig da de avhenger av utviklingen i byggekostnadene, og prisene kan dermed forbli på et høyere nivå.

Fremover venter vi en svak prisutvikling for bruktboligprisene. Den sterke utviklingen frem til mai i år vil bli korrigert gjennom andre halvår og resultere i nullvekst ved utgangen av året. Så lenge renten holder seg på et høyt nivå, venter vi en moderat utvikling for boligprisene. Utviklingen kan derimot snu når renten igjen skrus og tilførselen av nye boliger er lav.

2939
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også