115

Forbrukere i et usikkert marked

Hvordan påvirker stigende renter, høy inflasjon og politisk uro forbrukernes holdninger og preferanser rundt egen bosituasjon? Dette forsøker vi å gi svar på i Future Living-undersøkelsen vi publiserer i september.

Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

24. august 2023
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

23. august 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230823124031764.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230823124031764.jpg?maxwidth=900
0

I september 2022 publiserte vi Future Living-rapporten Et usikkert marked, der hensikten var å kartlegge forbrukernes holdninger og preferanser rundt egen bosituasjon, samt hvordan de stilte seg til den usikkerheten som preget markedet og omverden da. Verden hadde endret seg igjen etter to år med pandemi og situasjonen var preget av politisk uro, krig i Ukraina, energikrise og kraftig pris- og renteoppgang.

Mange opplevde en økt usikkerhet

Undersøkelsen viste oss at situasjonen den gangen påvirket hvordan husholdningene opplevde sin bosituasjon. For eksempel svarte en tredjedel at de opplevde en økt usikkerhet rundt sin egen bosituasjon sammenlignet med året før (august 2021) og usikkerheten var størst blant yngre forbrukere og de som befant seg i etableringsfasen. Dette er grupper som ofte har høy gjeld og gjeldsgrad, noe som innebærer at de er spesielt eksponert for renteøkninger. Generelt var endringer i egen økonomi noe som var grunn til bekymringer for nærmere halvparten av husholdningene og da først og fremst unge og barnefamilier.

Flytting i et usikkert marked

Undersøkelsen viste også at en god del av forbrukerne svarte at de hadde utsatt eller fremskyndet sine flytteplaner, enten på grunn av eksterne faktorer eller noe i deres egen familiesituasjon. Det var først og fremst flytteplanene til de yngre forbrukerne som hadde blitt påvirket, noe som ikke var helt overraskende da vi vet at denne gruppen flytter oftere enn hva de eldre gjør. I aldersgruppen 25–34 år svarte 27 % at de hadde utsatt planene om å flytte, mens 13 % hadde fremskyndet disse. I motsatt ende var det bare 6 % av de over 65 år som hadde utsatt sine flytteplaner og 2 % som hadde fremskyndet de.

Årsaken til hvorfor man har valgt å enten utsette eller fremskynde planene om å flytte kan være mange. Det undersøkelsen viste var at boligprisene i seg selv var den viktigste årsaken blant de som hadde utsatt flytteplanene, mens familiesituasjonen var den vanligste årsaken blant de som fremskyndet planene.

Ny rapport

Siden forrige måling har Norges bank stadig økt styringsrenten, noe som for mange har ført til at en enda større del av lønningsposen nå går med til å betjene lån. I tillegg har vi fortsatt høy inflasjon og politisk uro. På bakgrunn av dette gjennomfører vi nå en oppfølgende undersøkelse som en del av vårt Future Living-konsept. Rapporten vil blant annet vise hvordan forbrukernes holdninger og preferanser har utviklet seg siden forrige måling og hvordan resultatet skiller seg mellom ulike grupper. Rapporten blir publisert i slutten av september.

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living.

2691
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også