115

Oppdaterte bygg- og anleggsprognoser fram til 2025

Renteøkninger, høye byggekostnader og prisvekst begynner å tære på husholdninger, bedrifter og det offentlige. Det er ventet en mindre nedgang i BA-markedet også i 2024, før det snur i 2025.

Av Marte Herje Strømme

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

15. september 2023
Av Marte Herje Strømme

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

15. september 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230915131936586.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230915131936586.jpg?maxwidth=900
0

Onsdag 13. september oppdaterte vi prognosene våre for bygg- og anleggsmarkedet frem til 2025. Dessverre førte oppdateringen med seg ytterligere nedrevideringer av aktiviteten i BA-markedet. Renteøkninger, høye byggekostnader og prisvekst begynner å tære på husholdninger, bedrifter og det offentlige. Vi ser nå en særlig nedgang for ROT-boligmarkedet grunnet husholdningenes svekkede kjøpekraft. Flere husholdninger utsetter nå renoveringsprosjekter, særlig de større prosjektene som krever større investeringer. Også på yrkesbyggsiden venter vi at de høye rentene og prisveksten demper investeringsviljen og -mulighetene til bedrifter og det offentlige.

Det er ventet en mindre nedgang også i 2024, før det snur i 2025. Da vil vi trolig se de første rentekuttene og en mer stabil utvikling i byggekostnadene som vil bidra til økt igangsetting. Det ligger en rekke prosjekter klare til igangsetting som har vært utsatt i en lengre periode og som vi venter vil bli igangsatt i 2025. Vi venter at den totale produksjonsverdien av bygg- og anleggsmarkedet vil være på 557 mrd. kr, omtrent 20 mrd. kr høyere enn i 2022, målt i faste priser. Produksjonsverdien måler verdien av alle bygg og anlegg som er i produksjon i det gjeldende året. I 2025 vil flere kapitalintensive prosjekter, som de nye sykehusene Aker og Rikshospitalet, bidra mye. Også en rekke anleggsprosjekter bidrar positivt til veksten her.

9169d05f-acb7-444d-9c92-b9ec03fad51b7dde3699-0dff-4869-a916-535b3be4b599

Nybyggmarkedene er stadig det som bidrar mest negativt i prognoseperioden. Stadig økende renter har ført til høye boliglånsrenter og salget av nye boliger er historisk lavt. Vedvarende høye renter vil prege igangsettingen også til neste år, før det virkelig tar seg opp i 2025. For nye yrkesbygg legger vi bak oss en rekordhøy igangsetting i 2022, så den ventede nedgangen vil likevel være nærmere det som har vært det historiske gjennomsnittet.

I anleggsmarkedet er det stadig innstrammende budsjetter og politiske prioriteringer som preger bevilgningene. Her ligger det en rekke gryteklare prosjekter klare til å starte opp, men igangsettingen vil avhenge av den offentlige bevilgningen. Det er klare indikasjoner og anekdotisk informasjon som tyder på at den nye nasjonale transportplanen vil være innstrammende, men muligens også den mest realistiske på mange år. Mange prosjekter vil ikke motta ønsket bevilgning og dermed bli ytterligere utsatt.

Den fremtidige utvikling i bygg- og anleggsmarkedet samt i de ulike delmarkedene for de ulike byggtypene drives av en rekke faktorer. Les mer om våre bygg- og anleggsprognoser her.

2645
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også