115

Bærekraft

Har høyere renter og økte utgifter til bl.a. strøm og mat påvirket forbrukernes holdninger til bærekraft? Dette er ett av spørsmålene vi forsøker å finne svar på når vi går i gang med vår tredje Future Living-rapport om bærekraft.

Av Andreas Brand, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

10. februar 2023
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

10. februar 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230210123241083.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230210123241083.jpg?maxwidth=900
0

Siden 2018 har vi i Prognosesenteret levert nærmere 20 Future Living-rapporter om ulike temaer. Særlig rapportene om bærekraft og forbrukernes kjennskap, holdninger og preferanser til dette har det vært stor interesse rundt. Bærekraft er noe de aller fleste må forholde seg til på en aller annen måte, enten det er bedrifter som må forholde seg til nye krav og regler, eller privatpersoner som må vurdere ulike alternativer når de skal kjøpe produkter og tjenester.

Vanskelig å vurdere om en bolig er bærekraftig

I 2019 publiserte vi vår første Bærekraft-undersøkelse som en del av vårt Future Living-konsept. Den gangen viste resultatene oss blant annet at forbrukerne mente det var vanskelig å vurdere om en bolig var bærekraftig eller ikke. Vi fant samme forhold når vi spurte om produkter generelt. Vi så også en tendens som pekte mot at de yngre syntes det var vanskeligere å vurdere om en bolig var bærekraftig/ klimavennlig eller ikke, men dette gjaldt ikke når vi spurte om produkter generelt.

I september 2021 gjennomførte vi undersøkelsen på nytt for å se hvordan resultatene hadde utviklet seg siden 2019. Konklusjonen var at det ikke hadde skjedd noen store forandringer rundt forbrukernes forhold til bærekraft som begrep. Til tross for en marginal nedgang i andelen som opplevde det som vanskelig å vurdere om en bolig var bærekraftig eller ikke (fra 63 % til 60 %), måtte vi allikevel konkludere med at flesteparten av forbrukerne fortsatt mente at det var vanskelig.

1497
TrueFalsec-13

Lav kjennskap hos forbrukerne

Resultatet viste også at kjennskapen til ulike miljøsertifiseringer for bolig var lav. Når vi spurte om hvilke ulike miljømerker/miljøsertifiseringer av boliger forbrukerne kjente til, var det 63 % som ikke kjente til noen. Vi så også at kunnskapen om hva som skiller en miljøsertifisert bolig fra en som ikke er det var lav.

Dette mener vi er viktig innsikt, spesielt når det gjelder hvordan bedrifter kommuniserer rundt bærekraft. Resultatene fra begge våre målinger indikerer at det finnes et stort utviklingspotensial når det gjelder kommunikasjon og informasjon blant bedrifter generelt, men kanskje spesielt bedrifter innen BAE-sektoren.

680
true
TrueFalsec-13
0

Vilje til å endre hverdagsvaner

På den litt mer positive siden har vi gjennom våre målinger sett at det finnes en vilje blant forbrukerne til å endre sine hverdagsvaner for å bidra til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn. Viljen har vist seg å være størst blant de yngre forbrukerne, noe som ikke er overraskende da vi også har sett at det finnes en større uro knyttet til klima blant de yngre sammenlignet med de eldre.

Når vi nå skal i gang med vår tredje undersøkelse om dette temaet blir dette én av mange ting som det blir meget interessant å følge opp. Vi vet at mange bedrifter strammer inn økonomisk og at satsninger på bærekraft er noe som settes på vent, men hva med forbrukerne? Har høyere renter og økte utgifter til bl.a. strøm og mat påvirket deres holdninger til bærekraft? Finnes viljen til å endre hverdagsvaner fortsatt der eller det også noe som blir nedprioritert i disse tider? Svarene får vi når rapporten publiseres i mars.

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living.

1052
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også