120
SWITCH SECTION

Byggtrender

Byggearealstatistikk for april 2022

av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

24. mai 2022
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

23. mai 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220523191051854.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220523191052135.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 1 848 nye boliger i april. Dette var 38 % lavere enn samme måned i 2021, og 33 % under snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år er det gitt tillatelser til 9 887 boliger, 3 % færre enn på samme tid i 2021. Hittil i år er veksten størst i Troms og Finnmark (67 %), Rogaland (19 %) og Trøndelag (9 %). Det er gitt tillatelser til 29 567 boliger de siste 12 månedene, som er 5 % under foregående ikke-overlappende 12 månedersperiode. 

Det ble registrert tillatelser til 116’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger, boliggarasjer og så videre) i april, som er 16 % lavere enn samme måned i 2021. Hittil i år er det registrert 473’ kvm, som er 2 % mer enn i samme periode i 2021. De siste 12 månedene har tillatelsene, målt i kvm, vært 14 % høyere sammenlignet med foregående tilsvarende periode.

Det ble registrert tillatelser til 196’ kvm nytt yrkesbyggareal i april. Dette er 33 % lavere enn i samme måned i 2021 og 24 % lavere enn det som har vært vanlig for måneden de siste fem årene. Hittil i år er det gitt tillatelser til i overkant av 1 million kvm, som er 1 % høyere enn samme periode i 2021. Hittil i år ligger offentlige bygg 38 % bak 2021 (målt i kvm) mens private næringsbygg ligger 17 % foran. De siste 12 månedene er det registrert totalt 3,5 millioner kvm yrkesbyggareal, som er en økning på 8 % fra 2021.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1694
TrueFalsec-13
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også