115

Status på salg og igangsetting av nye boliger

I april var salget av nye boliger 29 % under salget i samme måned i fjor, mens igangsettingen (byggearbeidet er i gang) lå 8 % under. Mars og april samlet sett har en nedgang på 11 % i salget og 23 % i igangsettingen sammenlignet med fjoråret.

Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

13. mai 2022
Bodø
Bodø
Bodø
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220513075246211.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220513075246211.jpg?maxwidth=900
Bodø
Bodø
100
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt totalt 25 012 nye boliger i Norge, som er 13 % under forrige tolvmånedersperiode – 5 999 eneboliger (18 % under forrige tolvmånedersperiode), 4 561 småhus (34 % under forrige tolvmånedersperiode) og 14 452 leiligheter (1 % under forrige tolvmånedersperiode).

Hittil i år ligger salget 13 % under samme periode i fjor. Eneboliger og småhus ligger henholdsvis 25 % og 38 % under fjoråret, mens leiligheter ligger 4 % over fjoråret etter årets fire første måneder.

512
TrueFalsec-13

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt totalt 25 416 nye boliger, som er 1 % over forrige tolvmånedersperiode – 6 366 eneboliger (4 % over forrige tolvmånedersperiode), 4 953 småhus (19 % under forrige tolvmånedersperiode) og 14 097 leiligheter (8 % over forrige tolvmånedersperiode).

303
false
TrueFalsec-13
0

Hittil i år ligger igangsettingen av nye boliger likt med fjoråret. Eneboliger og småhus ligger henholdsvis 16 % og 13 % under fjoråret, mens leiligheter hittil i år ligger 18 % over fjoråret.

Fritidsboliger

Tolvmånedersendringen på salget av fritidsboliger er nå på -33 %, mens igangsettingen (byggearbeidet er i gang) av fritidsboliger er på +25 %.

Hittil i år har salget av nye fritidsboliger gått ned 54 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen ligger 6 % over fjoråret.


Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

653
TrueFalsec-13
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også